Calystegia pulchra - opletník sličný

8. 9. 2019 vytvořil Michal Hroneš

Calystegia pulchra Brummitt & Heywood – opletník sličný
Syn.: Calystegia silvatica subsp. pulchra (Brummitt & Heywood) Rothm., Convolvulus dubius J. L. Gilbert, Calystegia sylvestris f. rosea Hyl.
Čeleď: Convolvulaceae – svlačcovité
Status: nepůvodní druh

Popis: Vytrvalé byliny s plazivým oddenkem a dlouhými, pravotočivě ovíjivými, hranatými, v mládí pýřitými, později olysalými, až 1,5 metru dlouhými lodyhami. Listy jsou dlouze řapíkaté, s čepelí trojúhelníkovitě vejčitou, na bázi hluboce srdčitou až srdčitě střelovitou. Květy vyrůstají z úžlabí listům podobných listenů. Květní stopky jsou hranaté. Listence jsou nafouklé, přibližně stejně dlouhé jako široké, obalující kalich. Koruna je široce nálevkovitá, růžová, na vrcholu ohnutá nazpět. Plodem jsou kulovité tobolky.

Možná záměna:
Od našeho původního druhu, opletníku plotního (Calystegia sepium), se o. sličný liší především růžovou korunou a nafouklými listenci, které zcela zakrývají kalich. Další vzácně zplaňující druh, o. břečťanovitý (C. hederacea), má podobně jako o. sličný růžové květy, ty jsou ale menší, listence nezakrývají celý kalich a bazální laloky čepele odstupují v pravém úhlu od báze.

Rozšíření: Druh původem z východní Asie (pravděpodobně Přímořský kraj v Rusku, okolí řeky Ussuri). Zavlečen byl na západní Sibiř a také do řady evropských zemí. Jako zplanělý až zdomácnělý je uváděn z téměř celé střední Evropy (mimo Maďarska), Švédska, zemí Beneluxu, Itálie, Francie a Britských ostrovů.

V ČR se vyskytuje zejména ve středních a vyšších polohách Čech. Na Moravě je jeho výskyt výrazně vzácnější, častěji ho lze nalézt na severu a severozápadě. Naopak na jižní a východní Moravě kromě několika ojedinělých výskytů zcela chybí.

Ekologie: Druh rostoucí na okrajích cest, travnatých mezích, rumištích, opuštěných kamenných zídkách a plotech a nezřídka také v okolí opuštěných obcí a domů. Vyhovují mu půdy různých typů s neutrální až mírně zásaditou reakcí.

Hemikryptofyt, který kvete od června do září.

Význam: Opletník sličný je pěstovaný především pro své velké dekorativní květy. Přestože první nálezy zplanělých rostlin pocházejí již z druhé poloviny 19. století, k významnějšímu nárůstu pozorování dochází až v posledních cca 50 letech. Opletník sličný se poměrně často vyskytuje na místech původního sudetského osídlení a indikuje tak zaniklé vesnice a osady.

Taxonomická poznámka: Molekulární analýzy provedené na rostlinách z Britských ostrovů naznačují, že rostliny označované jako Calystegia pulchra jsou pravděpodobně hybridního původu. Předpokládanými rodiči jsou C. pellita a C. silvatica. Do analýzy však nebyly zahrnuty populace z východní Asie a je tedy možné, že rostliny z původního areálu a rostliny pěstované v Evropě nepředstavují stejný taxon.

 

 

Literatura:

Brown J. M., Brummitt R. K., Spencer M. & Carine M. A. (2009): Disentangling the bindweeds: hybridization and taxonomic diversity in British Calystegia (Convolvulaceae). – Botanical Journal of the Linnean Society 160: 388–401.

Křísa B. (2000): Calystegia R. Br. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 166–169.

Sutorý K. (2006): Opletník sličný (Calystegia pulchra) – doplňky k rozšíření v České republice. – Zprávy České botanické společnosti 41: 121–128.