Calamagrostis villosa - třtina chloupkatá

11. 7. 2013 vytvořil Václav Dvořák

Calamagrostis villosa (Chaix) J.F. Gmel – třtina chloupkatá
Syn.: Agrostis villosa Chaix ex Vill.; Arundo halleriana Gaudich.; Calamagrostis alpina Host; C. nutans Saut. ex Rchb.
Čeleď: Poaceae – lipnicovité
Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalá, lysá, výběžkatá tráva, vysoká až 1m. Stéblo je pod latou hladké; listy chabé, tmavozelené, na přechodu čepele a pochvy postranní řady chlupů. Listový jazýček je blanitý, dlouhý; květenství lata; klásky jednokvěté, zdánlivě bezosinné, osina velmi jemná, bělavá, nevyčnívá z klásku; na bázi pluchy věneček chlupů delších než plucha.

 

Možná záměna: Druh je zaměnitelný s několika dalšími zástupci rodu třtina, především se třtinou šedavou (Calamagrostis canescens), která má stébla obvykle větvená a roste na mokřadních biotopech.

 

Rozšíření: Areál druhu zahrnuje pohoří střední, jihovýchodní Evropy a karpatského regionu.

V České republice se vyskytuje roztroušeně až hojně od podhůří po subalpínský stupeň, naopak v nížinách jen velmi vzácně.

 

Ekologie: Třtina chloupkatá roste v listnatých a jehličnatých lesích, především v bučinách a smrčinách, v horských vysokostébelných trávnících a na náhradních stanovištích jako jsou paseky, kde je častou dominantou. Preferuje těžší, na humusovou vrstvu bohaté půdy, zároveň půdy minerálně chudé. Dobře snáší kyselé prostředí. Fytocenologicky je součástí vegetace klimaxových smrčin as. Calamagrostio villosae-Picetum či bučin as. Calamagrostio villosae-Fagetum a náhradní vegetace narušovaných míst as. Junco effusi-Calamagrostietum villosae.

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem od konce června do září.

 

 

Literatura:


Hejcman M. et al. (2009): Expansion of Calamagrostis villosa in sub-alpine Nardus stricta grassland: Cessation of cutting management or high nitrogen deposition? - Agriculture, Ecosystems & Environment, 129: 1-3: 91-96.

 

Pyšek P. (1993): What do we know about Calamagrostis villosa? - A review of the species behaviour in secondary habitats, - Preslia, Praha, 65: 1-20.