Bythinella austriaca - praménka rakouská

9. 1. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Bythinella austriaca (Frauenfeld, 1857) – praménka rakouská

Kmen: Mollusca – měkkýši; Třída: Gastropoda – plži; Čeleď: Amnicolidae - bahnivkovití
Status: VU

 

Popis: Drobný předožábrý plž o výšce ulity 2,8-3,3 mm a šířce 1,4-1,8 mm. Ulita je vejčitě oválná, téměř průsvitná s tupým vrcholem. Ulita se zavírá tenkým průsvitným víčkem.

 

Možná záměna: Záměna je možná snad jen s vývěrkou slovenskou (Belgrandiella slovenica), která má podobný tvar ulity a dosahuje výšky ulity jen 1,3-1,6 mm. Jedná se o endemit pomezí Moravy a Slovenska, který obývá podzemní vody.

 

Rozšíření: Alpsko-karpatský druh.

 

V ČR v Čechách vzácný druh (např. v okolí Prahy), na Moravě hojnější, zejména v krasových oblastech (Moravský kras, Mladeč – NPP Třesín), ale i na prameništích (např. Beskydy, Bílé Karpaty).

 

Biologie a ekologie: Tento drobný plž žije v čistých a chladných pramenitých vodách, zejména v krasových oblastech. Na vhodných místech se vyskytuje až masově. Žije zejména na kamenech, kde se živí porosty řas. Je odděleného pohlaví.

 

Ochrana a ohrožení: Praménka rakouská je v Červeném seznamu bezobratlých ČR řazena mezi druhy zranitelné (VU). Je ohrožena zejména změnami kvality vod a půdy a nevhodnými zásahy na lokalitách výskytu.

 

 

Literatura:


Beran L. (2002): Vodní měkkýši České republiky – rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohroženía ochrana, červený seznam. – Sborn. Přírodověd. Kl. Uh. Hradiště, Suppl. 10.

 

Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.