Bulgarica cana - vřetenka šedivá

16. 4. 2021 vytvořil Radovan Coufal

Bulgarica cana (Held, 1836) – vřetenka šedivá

Čeleď: Clausiliidae – závornatkovití

Status: EN

 

Popis: Podlouhlá a úzká vřetenovitá ulita má nejčastěji rudohnědou barvu s výraznými a četnými bílými proužky (papilkami) paralelně probíhajícími podél výrazných žebírek. Ulita dorůstá výšky 18 mm a šířky 3,8 mm. Obústí je bílé s kosočtverečným tvarem. Týlní rýha je výrazně vyvinutá a z vnějšího pohledu na ulitu je patrná jako výrazný hřeben.

 

Možná záměna: Záměna vřetenky nejčastěji hrozí s běžným druhem závornatka obecná (Balea (Alinda) biplicata), se kterou se často vyskytují společně. Nejspolehlivějším odlišovacím znakem je absence středního hltanového záhybu při pohledu do obústí. Závornatka obecná má také oblejší obústí, jehož okraje jsou výrazněji ohrnuté, avšak určení na základě těchto znaků již vyžaduje determinační zkušenosti.

 

Rozšíření: Hlavní areál rozšíření se rozprostírá ve střední a východní Evropě až po Kazaň v Rusku, mimo toto území je známo několik izolovaných výskytů v západní Evropě a ve Švédsku a Finsku. Druh je stále poměrně hojný v karpatských pohořích, kde často tvoří početné populace. Rozšíření je však celkově fragmentované.

V České republice se druh vyskytuje vzácně, na Moravě je o něco hojnější než v Čechách, kde je hojnější pouze na Křivoklátsku.

 

Biologie a ekologie: Vřetenka se u nás vyskytuje pouze ve velmi zachovalých porostech vlhkých listnatých a smíšených lesů, převážně v horách nebo podhůřích, a platí za indikátor přírodních či pralesovitých lesů. Zdržuje se nejčastěji na stromech či padlém dřevě, především pod kůrou. Při laboratorních měřeních bylo zjištěno, že dospělosti druh dosáhne za 4 až 14 měsíců (průměrně 7 měsíců). U zhruba třiceti procent jedinců byl zaznamenán přerušovaný růst.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je nejvíce ohrožen zánikem přirozených lesních porostů, které ustupují stejnověkým monokulturám. Pro vřetenovku je také zásadní dostatek padlého dřeva, ideálně v ranném stádiu rozkladu s přítomností odlupující se kůry, pod kterou žije.

 

Zajímavosti: Díky fosilním záznamům víme, že během klimatického teplotního a srážkového optima holocénu (v rozmezí zhruba před 8 až 4 tisící let před současností) byl na našem území hojný a vyskytoval se například i v pískovcových krajinách, které jsou dnes na měkkýší druhy extrémně chudé až sterilní. Kdo by se chtěl dozvědět více o tzv. „Lužické katastrofě“, doporučuji článek nazvaný Ztracený šneků ráj od autorů L. Juričkové, P. Pokorného a P. Šídy (Živa 5/2020).

 

 

Literatura:

 

Beran L., Juřičková L. & Horsák M., (2017): Mollusca (měkkýši). – In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds) AOPK ČR, Praha, 69–74.

 

Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Beran L., Horáčková J., Hlaváč J. Č., Dvořák L., Hájek O., Divíšek J., Maňas M. & Ložek V., (2020): Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm. checklist updated at January 12, 2021, maps updated at January 24, 2021. Creative Commons License

 

Horsák, M., Juřičková, L. & Picka, J. (2013): Měkkýši České a Slovenské republiky. – Nakladatelství Kabourek, Zlín.

 

Juřičková, L., Pokorný, P. & Šída P. (2020): Ztracený šneků ráj. Živa 5, 255.

 

Ložek, V. (1956). Klíč československých měkkýšů. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

 

Marzec, M. (2010). Fecundity of Bulgarica cana. Folia Malacologica18(3).

 

Marzec, M. (2010). Growth rate of Bulgarica cana in the laboratory and in the wild. Folia

Malacologica18(3).

 

Marzec, M. (2017). Current distribution of Bulgarica cana (Held, 1836)(Gastropoda: Clausiliidae) in Europe. Folia Malacologica25(3).

 

Sysoev A. & Schileyko A. (2009): Land snails and slugs of Russia and adjacent countries. – Pensoft publishers, Sofia-Moscow.

 

Welter-Schultes, F. W. (2012): European non-marine molluscs: a guide for species identification. – Planet Poster.