Balea biplicata - vřetenatka obecná

8. 10. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Balea biplicata (Montagu, 1803) - vřetenatka obecná

Čeleď: Clausiliidae - vřetenatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka ulity je 16-18 mm, šířka ulity 3,8-4 mm. Zbarvení ulity je hnědavé, ústí ulity je světlé (bílé). Ulita nápadného vřetenovitého tvaru s jemným rýhováním, levotočivá. Ústí ulity je hladké na horní části s jedním zoubkem, v dolní části je široký járek (výřez v ústí). Mladí jedinci mají ulitu širší, jen s několika závity, postupně dostává vřetenovitý tvar. Hřbetní část těla je tmavá, směrem ke spodní straně světlejší.

 

Možná záměna: Na první pohled s ostatními druhy čeledi Clausiliidae (závornatkovití). Od ostatních druhů čeledi se poměrně snadno rozezná podle ústí ulity (viz foto). Navíc jako jedna z mála druhů "závornatek" se vyskytuje i synantropně (v okolí lidských sídel).

 

Rozšíření: Palearktický druh - Evropa, střední a jižní Evropa, na severu Norsko a Švédsko, na západ po Francii a také ve Velké Británii.

 

V ČR hojný druh, téměř po celém území, zejména v nížinách, často v okolí lidských sídel.

 

Biologie a ekologie: Vřetenatka obecná obývá vlhké suťové a listnaté lesy, skály, ale často ji najdeme také v zahradách, parcích a kolem lidských sídel (zídky, hromady kamenů apod.). Vřetenatky se za suchého počasí ukrývají pod kameny, dřevem nebo jsou přichyceny na skalách, zdech a zídkách. Živí se rostlinnou potravou a různými organickými zbytky. Vajíčka kladou vřetenatky do vlhké půdy nebo ztrouchnivělého dřeva.

 

Literatura:

Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha.