Bryonia alba - posed bílý

26. 8. 2013 vytvořil Václav Dvořák

Bryonia alba L. – posed bílý

Syn.: Bryonia nigra Dumort.

Čeleď: Cucurbitaceae – tykvovité

Status: běžný druh

 

Popis: Popínavá rostlina s lodyhami dlouhými až 7 m. Listy jsou nepravidelně hrubě zubaté, střední listový úkrojek je nejširší na bázi. Samčí květy jsou umístěny v úžlabí listů, samičí květy se nachází v horní části lodyhy v hroznech. Plody jsou kulovité bobule, za zralosti černé.

 

Možná záměna: Lze jej zaměnit s příbuzným posedem dvoudomým (Bryonia dioica), který má střední listový úkrojek nejširší v horní polovině a plody jsou za zralosti červeně zbarvené.

 

Rozšíření: Druh s areálem s východomediteránně-kontinentální tendencí původně rostoucí od JV Evropy po střední Asii. Dnes znám téměř z celé Evropy.

 

V České republice od nepaměti zdomácnělý a zplaňující druh vyskytující se po celém území vyjma několika málo fytogeografických okrsků.

 

Ekologie: Roste v různých, ve směs antropogenně ovlivněných, stanovištích jako jsou okraje zahrad, sadů, na plotech a ohradách.

 

Geofyt s fenologickým optimem od června do července.

 

Poznámka: Toxická rostlina způsobující i závažné otravy spojené se silnými průjmy a zvracením. 

 

 

Literatura:


Chrtková A. (2003): Bryonia L. In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 2, vydání 2., Academia, Praha, 442-444.