Boettgerilla pallens - blednička útlá

5. 11. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Boettgerilla pallens Simroth, 1912 – blednička útlá

Kmen: Mollusca – měkkýši; Třída: Gastropoda – plži; Čeleď: Boettgerillidae – bledničkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla při natažení až 70 mm. Tělo je protáhlé a velmi úzké. Zbarvení je bílé až světle šedé, hlavová část je světle šedá. V zadní části těla je drobný kýl. Sliz je bezbarvý. U nás nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Evropa a Kavkaz. Původně pravděpodobně kavkazký druh, který se rozšířil i do Evropy.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území, zejména v nižších polohách.

 

Biologie a ekologie: Blednička útlá se u nás vyskytuje zejména v kulturní krajině, v okolí lidských sídel, ale také v nížinných listnatých lesích a luzích. Často pod kameny, nebo padlým dřevem. Živí se zejména rostlinnou potravou.

 

 

Literatura:


Dvořáková J., Ložek V., Horsák M. & Pechanec V. (2011): Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty. Acta Carpathica Occidentalis, Supplementum 1, 124 pp.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.