Blaniulus guttulatus - mnohonožka slepá

20. 10. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Blaniulus guttulatus (Fabricius, 1798) – mnohonožka slepá

Syn.: dlouženka slepá

Čeleď: Blaniulidae - dlouženkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 12-16 mm (šířka okolo 1 mm). Patří mezi naše nejmenší mnohonožky řádu Julida. Tělo je charakteristicky protáhlé, výrazně úzké. Tomuto druhu (jak vyplívá z českého názvu) chybí oči. Zbarvení je obvykle žlutohnědé až béžové s charakteristickými hnědými až čevenohnědými tečkami na bocích (vyústění zápašných žlaz).

 

Možná záměna: Tento druh je v ČR nezaměnitelný.

 

Rozšíření: Evropský druh, zavlečený do Severní Ameriky.

 

V ČR běžný druh, zejména v nižších polohách.

 

Biologie a ekologie: Mnohonožka slepá žije ve vrchních vrstvách půdy, často pod kameny nebo padlým dřevem. Někdy vylézá i na stromy. Najdeme ji v různých typech lesů, zejména v doubravách a luzích. Druhotně žije také v parcích, zahradách, na polích nebo ve sklenících. Často žije i v okolí lidských sídel, kde se někdy pokládá za škůdce zeleniny.

 

 

Literatura:


Lang J. (1954): Mnohonožky – Diplopoda. Fauna ČSR, 2. – NČSAV, Praha.

 

Lang J. (1959): Mnohonožky (Diplopoda). In: Kratochvíl J. (ed.): Klíč zvířeny ČSR. III. – ČSAV, Praha.