Bassia scoparia - bytel metlatý

29. 8. 2018 vytvořil Václav Dvořák

Bassia scoparia (L.) Voss. – bytel metlatý

Syn.: Kochia scoparia (L.) Schrader; Chenopodium scoparia L.

Čeleď: Amaranthaceae – laskavcovité

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Bylina obvykle s 20–100 cm vysokou, naspod dřevnatějící, větvenou, někdy načervenalou lodyhou. Listy čárkovité, ploché, dlouze špičaté, zúženou bází přisedlé. Květy na bázi s řídkým nebo hustým věnečkem chlupů, po 1(-2) v paždí listů. Okvětí lysé, jen na okraji brvité, výrůstky na okvětních cípech s hrbolky. Semena černohnědá.

 

Možná záměna: Podobný je bytel vlnokvětý (Bassia laniflora), který má na průřezu listy půlkruhovité, hustě chlupaté okvětní cípy a výrazné křídlovité výrůstky.

 

Rozšíření: Původní areál druhu zaujímá střední a východní Asii. Adventivně je znám z evropského kontinentu a ze Severní Ameriky.

 

V České republice je znám zejména z teplých nížinných poloh Čech a Moravy a dále z přilehlých oblastí mezofytika. Na horách neroste. Hojněji je znám z lokalit ve středních Čechách a na jižní a jv. Moravě.

 

Ekologie: Druh vázaný na ruderální stanoviště jako jsou rumiště, skládky, náspy, kolejiště a přístavy. V posledních letech se šíří podél železnic.

 

Poznámka: Občas jsou rozlišovány dva poddruhy, které se od sebe liší chlupatostí pod květy, přičemž nominátní poddruh vytváří řídký a krátký věneček chlupů pod květy. Bytel metlatý se rovněž pěstuje jako okrasná letnička často velmi výrazných barev a kompaktního až kulovitého habitu.

 

 

Literatura:

 

Tomšovic P. (1990): Kochia Roth In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, Academia, Praha, 281–285.