Asplenium septentrionale - sleziník severní

28. 7. 2016 vytvořil Václav Dvořák

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. – sleziník severní

Syn.: Acrostichum septentrionale L., Scolopendrium septentrionale (L.) Roth, Asplenium bifurcatum Opiz

Čeleď: Aspleniaceae – sleziníkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Hustě trsnatá kapradina s krátkým, z části plevinami hustě pokrytým oddenkem.Listy obvykle přezimující, tuhé, kožovité, tmavě zelené, dlouhé až 17 cm, s čepelí nepravidelně 1–3krát členěnou v úzké, na vrcholu zubaté lístky.Výtrusnicové kupky kryté bělavou, celokrajnou ostěrou.

 

Možná záměna: Habituelně nezaměnitelný druh sleziníku. Ovšem poměrně často se kříží se sleziníkem červeným (Asplenium trichomanes), čepel lístků je v tomto případě široce kopinatá, obvykle 2krát zpeřená, koncový lístek je zveličelý, peřenosečný, tvarem odlišný od níže postavených lístků. Výtrusy má zcela abortované.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým, ale disjunktivním areálem, který zaujímá značnou část Evropy s přesahem do sz. Afriky, dále roste na Kavkaze a disjunktivně dále ve střední Asii po Altaj, Himálaj, resp. Dálný východ. Dále se vyskytuje v jz. části severoamerického kontinentu.

 

V České republice se nečastěji vyskytuje v mezických polohách a v nižších polohách oreofytika. Termofytiku se vyhýbá zcela nebo zde roste velmi vzácně. Chybí téměř v celém Polabí, v panonském termofytiku, stejně jako v Bílých Karpatech, v Moravskoslezských Beskydech se vyskytuje velmi vzácně.

 

Ekologie: Sleziník severní je acidofilní druh, obligátní petrofyt, který roste ve spárách skal a ve šterbinách suchých zdí. Preferuje minerálně chudé, silikátové podklady. Po tomto druhu je pojmenován vegetační svaz štěrbinové vegetace kyselých skal sv. Asplenion septentrionalis Gams ex Oberdorfer 1938.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem dozrávání výtrusů od července do září.

 

 

Literatura:


Ekrt L. (2008): Revize rozšíření sleziníku střídavolistého (Asplenium × alternifolium) v České republice. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 231–250.

 

Křísa B. (1997): Asplenium L. In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky, vol. 1., 2. vydání, Academia, Praha, 242–249.

 

Nogueira I. & Ormonde J. (1986): Asplenium L. In.: Castroviejo S. et al. (eds), Flora Iberica, vol. 1, Real Jardín Botánico, Madrid, 92–104.