Asplenium ruta-muraria - sleziník routička

27. 1. 2014 vytvořil Michal Hroneš

Asplenium ruta-muraria L. – sleziník routička
Syn.: Tarachia ruta-muraria (L.) C. Presl
Čeleď: Aspleniaceae – sleziníkovité
Status: běžný druh

Popis: Drobná, hustě trsnatá kapradina s přezimujícími listy a vodorovným oddenkem, pokrytým tmavě hnědými, čárkovitě kopinatými, na okrajích roztřepenými plevinami. Listové čepele vejčitě trojúhelníkovité až kopinaté, obvykle 2x až 3x zpeřené. Jednotlivé lístečky jsou vejčité až kosníkovité, spodní často dále dělené, na okraji mělce vroubkované. Řapík je zelený, obvykle delší než čepel. Výtrusnice jsou čárkovité, ostěry jsou bělavé. Výtrusy jsou elipsovité.

Možná záměna: Mezi našimi sleziníky se jedná o nezaměnitelný druh, který je charakteristický svými vejčitě trojúhelníkovitými, několikrát zpeřenými čepelemi a zelenavými řapíky.

Rozšíření: Široce rozšířený druh vyskytující se v Evropě, severní Africe, Asii a Severní Americe.

V ČR roztroušeně až hojně v územích s vápencovými výchozy, sekundárně i jinde.

Ekologie: Druh vápencových skalek a sutí, často se také vyskytuje ve vápnitých spárách v hradních či hřbitovních zdech.

Hemikryptofyt jehož výtrusy dozrávají obvykle od května do října.

Taxonomická poznámka: Okruh sleziníku routičky je morfologicky poměrně variabilní a zahrnuje několik cytotypů (taxonů či populací s rozdílným počtem chromozomů). Naše populace mají 144 chromozomů, jsou považovány za autotetraploidní a pravděpodobně vznikly z alpského taxonu A. dolomiticum (syn.: A. ruta-muraria subsp. dolomiticum).
Severoamerické populace jsou některými autory považovány za samostatný taxon A. cryptolepis.

 

 

Literatura:

Křísa B. (1997): Asplenium L.. – In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 1: 242-249, Academia, Praha.

Lin Y. X. & Viane R. (2013): Aspleniaceae. – In.: Wu Z. Y., Raven P. H. & Hong D. Y. (eds), Flora of China 2-3: 267–316, Science Press, Beijing & Missouri Botanical Garden Press, St. Louis.

Wagner W. H., Wagner F. S. & Taylor C. (1993): Aspleniaceae. – In.: Wagner W. H. (ed.), Flora of North America 6: 228-245, NewYork.