Asilus crabroniformis - roupec sršňový

1. 11. 2013 vytvořil Filip Trnka

Asilus crabroniformis Linnaeus, 1758  roupec sršňový

Čeleď: Asilidae – roupcovití

Status: CR

 

Popis: Náš největší druh roupce o velikosti těla 1928 mm. Většina těla je ochlupená a zbarvená žluto-hnědě, pouze několik segmentů zadečku je zbarveno černě. Křídla jsou žluto-hnědě zakouřené.

 

Rozšíření: Tento druh je znám prakticky z celé Evropy (vzácně i v jižní Anglii a v jižním Švédsku), vyjma východu, kde má ostrůvkovitý areál. Na východ rozšířen až do jižního Ruska a na Blízký východ. Znám je také ze severní Afriky.

 

V ČR dříve hojný druh nížin a pahorkatin. Dnes velmi vzácný, jsou známy pouze ojedinělé nálezy.

 

Biologie a ekologie: Dospělci se objevují v létě od června do září, obývají suché pastviny, louky, lesní světliny a okraje polí. Imaga jsou aktivní při teplotě 20°C, pokud je méně než 16°C tak nelétají. Živí se dravě a loví jiné bezobratlé v letu. Sedí na vyvýšených místech (např. kameny, byliny nebo větve) kde číhají na kořist. Mezi nejčastější úlovky patří brouci z čeledi vrubounovitých (Scarabeidae), ale také včely, vosy, kobylky apod. Samičky kladou vajíčka poblíž hromady trusu velkých obratlovců. Larvy jsou 3 cm velké a stejně jako dospělci jsou také dravci a hned po vylíhnutí se zavrtávají do země a loví larvy koprofágních brouků. Vývoj larev trvá 23 roky a kuklení probíhá v půdě.


Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu veden jako kriticky ohrožený (CR). Roupec sršňový byl dříve hojným druhem nížinných pastvin. Po ústupu pastvy, vymřel téměř na celém území a dnes je považován za velice vzácný druh. Pro ochranu tohoto druhu je nutná alespoň extenzivní pastva velkých kopytníků.

 

 

Literatura:

 

Doskočil J. & Chvála M. (1977): Roupcovití - Asilidae. Pp. 167171. In: Doskočil J. (ed.): Klíč zvířeny ČSSR, díl V. Dvoukřídlí. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 376 pp.

 

Holloway G. J., Dickson J. D., Harris P. W. & Smith J. (2003): Dynamics and foraging behaviour of adult hornet robberflies, Asilus crabroniformis: implications for conservation management. Journal of Insect Conservation 7: 127–135.

 

Larsen M. N. & Meier R. (2004): Species diversity, distribution, and conservation status of the Asilidae (Insecta: Diptera) in Denmark. Steenstrupia 28: 177–241.