Asellus aquaticus - beruška vodní

23. 3. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758) - beruška vodní

Čeleď: Asellidae - beruškovití

Status: běžný druh

 

Popis: Beruška vodní je jeden ze dvou našich stejnonožců žijící trvale pod vodní hladinou. Velikost 8-12 mm. Tělo je článkované, zadečkové články srostlé v jeden. Zbarvení je šedavé až zelenohnědé, různě skvrnité. Oba páry tykadel jsou dobře vyvinuty. Beruška má 6 párů kráčivých noh, zadečkové nohy jsou 2 a jsou vidličkovitě rozděleny. Samice je větší než samec.

 

Možná záměna: Tento druh je téměř nezaměnitelný už tím, že žije ve vodním prostředí. Záměna je u nás možná jen s podobnou avšak vzácnou beruškou jižní (Proasellus banyulensis), která se liší protáhlejším tělem, morfologickými znaky na zadečkových končetinách.

 

Rozšíření: Holearktický druh (Evropa, Asie, Severní Amerika).

 

V ČR velmi hojná, zejména v nižších polohách.

 

Biologie a ekologie: Beruška vodní obývá různé stojaté a pomalu tekoucí vody - tůně, kaluže, jezera, slepá ramena i rybníky apod. Není citlivá na znečištění vody, a tak se vyskytuje i ve znečištěných vodách. Má ráda zarostlé tůně s dostatkem napadeného listí a jiného detritu, kterými se živí. Berušky jsou aktivní hned po rozmrznutí ledu a patří mezi první živočichy, které můžeme z jara v tůňkách a rybnících vidět. Páření probíhá od jara do léta, samice poté nosí vajíčka na spodní straně těla až do vylíhnutí.

 

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.