Arrhenatherum elatius - ovsík vyvýšený

14. 12. 2014 vytvořil Václav Dvořák

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. et C. Presl – ovsík vyvýšený

Syn.: Avena elatior L.

Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalá, řídce trsnatá tráva vysoká až 150 cm. Stébla lysá nebo jen kolénkách chlupatá. Listové čepele ploché, na líci krátce odstále chlupaté. Listové jazýčky blanité, až 2 mm dlouhé. Lata zpočátku stažená, poté řídká až středně hustá, větve květenství ve shlucích. Pleva dolních klásků jednožilná, horních klásků trojžilná. Plucha obvykle jen s jedinou nasazenou osinou (vzácně s druhou redukovanou osinou).

 

Možná záměna: Habituelně nejpodobnější se může zdát u nás extrémně vzácný ovsířík štíhlý (Ventenata dubia) nebo běžní zástupci rodu ovsíř (Avenula), kteří mají více osin než jednu.

 

Rozšíření: Druh s původním areálem zahrnujícím téměř celou Evropu, severní Afriku, Kavkaz a izolovaně rostoucí ve střední Asii. Druhotně jako zavlečený druh roste v Severní Americe, v Austrálii a na Novém Zélandu.

 

V České republice velmi běžný druh rostoucí po celém území od nížin do montánního stupně.

 

Ekologie: Druh se širokou ekologickou amplitudou rostoucí především v mezofilních lučních společenstvech, na pastvinách, mezích, v lesních lemech, ale i na antropicky ovlivněných stanovištích jako jsou náspy, okraje komunikací. Do značné míry agresivní druh pronikající do stepních společenstev. Je diagnostickým druhem sv. Arrhenatherion elatioris.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do července.

 

 

Literatura:


Cope T. & Gray A. (2009): Grasses of British Isles. – Botanical Society of the British Isles with Royal Botanic Gardens, Kew, 257-258.