Armadillidium vulgare - svinka obecná

24. 11. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Armadillidium vulgare (Latreille, 1804) - svinka obecná

Čeleď: Armalidiidae - svinkovití

Staus: běžný druh

 

Popis: Délka těla 12-17 mm. Tělo je oválné, článkované, jednotlivé tělní články jsou hladké a téměř lesklé. Na hlavě jsou dva páry článkovaných tykadel, z nichž je jen druhý patrný. Po stranách hlavy jsou drobná očka. Na spodní straně těla je několik párů světle zbarvených článkovaných noh. Celkové zbarvení je šedavé až šedozelené se žlutavými skvrnkami na hřbetní straně těla. V nebezpečí je svinka schopná volvace (svinutí).

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími zástupci rodu Armadillidium (v ČR 6 druhů). Vzdáleně také připomíná svinule z rodu Glomeris. Jedná se o naši nejhojnější svinku.

 

Rozšíření: Evropský druh, zavlečena byla do Severní Ameriky.

 

V ČR běžný druh, rozšířený po celém území, zejména v nižších polohách.

 

Biologie a ekologie: Svinka obecná obývá různé biotopy jako skalnaté stepi, suťové lesy, lužní lesy, stráně, zříceniny, staré lomy a v našich podmínkách ji často najdeme i v okolí lidských sídel. Hojná bývá zejména v krasových oblastech. Narozdíl od většiny našich stejnonožců ji může nalézt i na poměrně suchých místech. Přes den je ukrytá pod kameny, dřevem a jinými předměty. Aktivní je zejména v noci. Živí se různými organickými zbytky a to převážně rostlinnými.

 

 

Literatura:


Frankenberger, Z. (1959): Stejnonožci suchozemští – Oniscoidea. Fauna ČSR, svazek 14. NČSAV, Praha.


Malinková L. 2009: Suchozemští stejnonožci České republiky s obrazovým atlasem. Bakalářská práce, PřF Univerzity Palackého, 103 pp.