Armadillidium versicolor - svinka

9. 1. 2015 vytvořil Ondřej Machač

Armadillidium versicolor Stein, 1859 – svinka

Čeleď: Armalidiidae – svinkovití 

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 8-10 mm (šířka 4-4,5 mm). Tělo je silně klenuté, lesklé schopné volvace (svinutí). Zbarvení je tmavě hnědé až olivové se světlými skvrnami. Na čele je trojúhlá ploténka nevyklenutá a za ní je zřetelná jamka.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Armadillidium (v ČR 6 druhů). Určovací znaky se nachází na tělních článcích, uropodech, hlavě a některé druhy lze odlišit i podle zbarvení.

 

Rozšíření: Evropský druh – střední a jihovýchodní Evropa.

 

V ČR lokálně hojný druh, zejména v teplejších oblastech.

 

Biologie a ekologie: Tato svinka obývá suťové lesy, sutě a skaliny zejména v teplejších a krasových oblastech. Nejčastěji se s ní setkáme pod kameny a kusy dřeva i na sušších místech. Živí se různými organickými zbytky, zejména rostlinného původu.

 

 

Literatura:


Frankenberger, Z. (1959): Stejnonožci suchozemští – Oniscoidea. Fauna ČSR, svazek 14. NČSAV, Praha.


Malinková L. 2009: Suchozemští stejnonožci České republiky s obrazovým atlasem. Bakalářská práce, PřF Univerzity Palackého, 103 pp.