Armadillidium pictum - svinka skvrnitá

29. 9. 2019 vytvořil Ondřej Machač

Armadillidium pictum Brandt, 1833 – svinka skvrnitá

Čeleď: Armadillidae – svinkovití

Status: NT

 

Popis: Délka těla 5–6 mm (vzácně až okolo 8 mm). Tělo je silně klenuté, lesklé schopné volvace (svinutí). Zbarvení je tmavě hnědé až černohnědé se světlými skvrnami a oranžovými páskami na spodním okraji hřbetních článků. Tykadla a nohy jsou šedohnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Armadillidium (v ČR 7 druhů). Liší se např. po stranách sníženou čelní lištou. Svinka skvrnitá patří k menším druhům rodu s výrazným pestrým zbarvením a zaměnitelná je zejména se stínkou různobarevnou (A. versicolor) a stínkou lesní (A. pulchellum).

 

Rozšíření: Evropský druh, chybí ve Středomoří a v jihovýchodní Evropě.

 

V ČR nehojný druh, který se vyskytuje zejména na severozápadě území (např. hojná v Českém středohoří), jinde roztroušeně (např. Vysočina, Moravský kras).

 

Biologie a ekologie: Svinka skvrnitá obývá světlé suťové lesy a sutě, zejména v teplejších a krasových oblastech, ale najdeme ji i v pahorkatinách. Nejčastěji se s ní setkáme pod kameny a kousky dřeva, někdy i pod kůrou stromů. Živí se různými organickými zbytky, zejména rostlinného původu.

 

 

Literatura:


Frankenberger, Z. (1959): Stejnonožci suchozemští – Oniscoidea. Fauna ČSR, svazek 14. NČSAV, Praha.

 

Orsavová J. & Tuf I. H. (2018): Suchozemští stejnonožci: atlas rozšíření a bibliografie 1840-2018. Acta Carpathica Occidentalis, Supplementum 1/2018, 123 pp.