Arion obesoductus - plzák alpský

14. 8. 2020 vytvořil Radovan Coufal

Arion obesoductus (Reischütz, 1973) – plzák alpský

Čeleď: Arionidae – plzákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Tělo tohoto drobného plzáka dorůstá pouze 25 mm a vyznačuje se oranžovou barvou s dvěma výraznými hnědými pruhy, pravý probíhá nad dýchacím otvorem. Tykadla s očima jsou černá, svrchní strana těla má světle šedou až světle hnědou barvu a chodidlo je zbarvené oranžově.

 

Možná záměna: Typickým znakem je oranžově zbarvené chodidlo, které je charakteristické pro podrod Kobeltia, do kterého však patří i plzák zahradní (Arion distinctus). Od tohoto druhu se liší světle zbarvenou horní stranou těla, kterou má p. zahradní černou nebo tmavě šedou. Dobrým odlišovacím znakem je také jejich afinita odlišně ovlivněným typům stanovišť: p. alpský obývá málo narušené přírodní biotopy, kdežto p. zahradní žije spíše synantropně. Záměna hrozí také s juvenilními jedinci plzáka hnědého (Arion fuscus), který však má chodidlo zbarvené šedě.

 

Rozšíření: Areál výskytu druhu není příliš dobře zdokumentován, protože byl v minulosti zaměňován s podobnými zástupci rodu. Spolehlivé nálezy jsou uváděny z České republiky, jihozápadního Německa, Švýcarska, Rakouska, severní Itálie, Slovinska a severního Chorvatska.

 

V České republice se plzák vyskytuje souvisleji především v hraničních pohořích v jihozápadních Čechách, na Českomoravské vrchovině a v Hostýnských vrších. Ostatní nálezy, např. v Podyjí, v Jizerských horách a na Kokořínsku, jsou pouze roztroušené.

 

Biologie a ekologie: Plzák alpský obývá člověkem málo narušené lesy, kde se zdržuje především pod kůrou a živí se převážně houbami. Udává se, že je k nalezení pouze v deštivých letech. Během suchých let jeho populace často klesají pod hranici zjistitelnosti.

 

 

Literatura:

 

Beran L., Juřičková L. & Horsák M., (2017): Mollusca (měkkýši). – In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds) AOPK ČR, Praha, 69–74.

 

Duda, M. (2017): Arion obesoductus. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T2107A1325088.

 

Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Beran L., Horáčková J., Hlaváč J. Č., Dvořák L., Hájek O., Divíšek J., Maňas M. & Ložek V., (2020): Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at . Checklist updated at 27-May-2020, maps updated at 27-May-2020. Creative Commons License

 

Horsák, M., Juřičková, L. & Picka, J. (2013): Měkkýši České a Slovenské republiky. – Nakladatelství Kabourek, Zlín.

 

Ložek, V. (1956). Klíč československých měkkýšů. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

 

Welter-Schultes, F. W. (2012): European non-marine molluscs: a guide for species identification. – Planet Poster.