Arion fuscus - plzák hnědý

9. 5. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Arion fuscus (O. F. Müller, 1774) – plzák hnědý

Třída: Gastropoda – plži; Řád: Pulmonata – plicnatí; Čeleď: Arionidae – plzákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 35-80 mm. Tělo je protáhlé, bez ulity. Štít zaujímá téměř třetinu těla. Zbarvení je velmi variabilní od světle hnědých jedinců bez kresby až po hnědošedé jedince s tmavými pruhy tvořící lyrovitou kresbu. Sliz je oranžový. Spodní strana těla je béžová.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Arion, zejména s mladými jedinci.

 

Rozšíření: Evropský druh.

 

V ČR hojný po celém území od nížin do hor.

 

Biologie a ekologie: Plzák hnědý se vyskytuje v různých typech lesů, nejčastěji v listnatých a suťových lesích. Najdeme ho však i v jehličnatých lesích, parcích nebo zahradách. Často pod trouchnivělým dřevem, v pařezech nebo pod kameny. Živí se zejména různými rostlinnými zbytky a houbami.

 

 

Literatura:

 

Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.