Arion fuscus - plzák hnědý

9. 5. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Arion fuscus (O. F. Müller, 1774) – plzák hnědý

Třída: Gastropoda – plži; Řád: Pulmonata – plicnatí; Čeleď: Arionidae – plzákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 35-80 mm. Tělo je protáhlé, bez ulity. Štít zaujímá téměř třetinu těla. Zbarvení je velmi variabilní od světle hnědých jedinců bez kresby až po hnědošedé jedince s tmavými pruhy tvořící lyrovitou kresbu. V nivách řek a na jiných vlhkých stanovištích vytváří často mohutné jednobarevně šedavé nebo hnědavé formy bez pruhů. Při podráždění produkuje nezaměnitelný oranžový sliz. Spodní strana těla je béžová.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Arion, zejména s mladými jedinci, od nichž ho lze spolehlivě odlišit díky oranžovému slizu.

 

Rozšíření: Druhový komplex Arion subfuscus/fuscus je rozšířen v celé Evropě až po Kavkaz a Ural a byl také zavlečen do Severní Ameriky.

 

V ČR hojný v lesích po celém území od nížin do hor, zřídka i na rašeliništích.

 

Biologie a ekologie: Plzák hnědý se vyskytuje v různých typech lesů, nejčastěji v listnatých a suťových. Najdeme ho však i v jehličnatých lesích, parcích nebo zahradách, zejména pod trouchnivělým dřevem, v pařezech, pod kameny a nezřídkakdy na houbách, jimiž se spolu s rostlinnými zbytky živí.

 

Taxonomická poznámka: Tento druh patří do druhového komplexu Arion subfuscus/fuscus, které jsou od sebe téměř nerozeznatelné, avšak díky studiím na molekulárních datech bylo zjištěno, že naše populace náleží do druhu A. fuscus.

 

 

 

Literatura:

 

Beran L., Juřičková L. & Horsák M., (2017): Mollusca (měkkýši). – In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds) AOPK ČR, Praha,  69–74.

 

Čejka T., Beran L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Juřičková L., Čačaný J., Buďová J., Dvořáková J., Frodlová J., Horáčková J., Horsáková V., Hrdlička V., Jansová A., Myšák J., Novák J. & Škodová J. (2018): Měkkýši Hostýnských vrchů. [Molluscs of the Hostýnské vrchy Hills]. – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 17–27. Online serial at 14-March-2018.

 

Horsák, M., Juřičková, L. & Picka, J. (2013): Měkkýši České a Slovenské republiky. –Nakladatelství Kabourek, Zlín.

 

Ložek, V. (1956). Klíč československých měkkýšů. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

 

Welter-Schultes, F. W. (2012): European non-marine molluscs: a guide for species identification. – Planet Poster.