Argiope bruennichi - křižák pruhovaný

10. 6. 2008 vytvořil Filip Trnka

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) – křižák pruhovaný

Čeleď:  Araneidae – křižákovití  

Status: běžný druh

 

Popis: Velký křižák, délka těla samice 12–18 mm, samci 5–6 mm (hlavohruď 3,5–6 mm). Hlavohruď je hustě pokrytá stříbřitými chloupky, u samců s dvěma tmavými proužky. Zadeček je žlutý s černými a bílými příčnými pruhy - výstražné zbarvení. Samci mají zadeček hnědý se světlejšími skvrnami. Nohy jsou žlutohnědé tmavě kroužkované. Samci jsou proti samici výrazně menší. Jedná se o nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Palearktický druh - Evropa a Asie. Původně subtropický druh rozšířený v Mediteránu, který se začal šířit směrem na sever, dnes téměř po celé Evropě a subtropickém a mírném pásu Asie.

 

V ČR hojný druh témeř po celém území. První publikovaný nález křižáka pruhovaného na území ČR pochází z roku 1990 z Milovic v okrese Nymburk. Od té doby se začal hojně nalézat po celém území, zejména v nížinách. Nyní se vyskytuje i v podhůří a vzácně i v horách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Křižák pruhovaný žije na různých nelesních biotopech se středně vzrostlou bylinnou vegetací, nejhojněji na suchých travnících a loukách, najdeme ho však i na podmáčených loukách, pobřežní vegetaci či rudeálech. Těsně nad zemí mezi bylinami spřádá samice kolovitou síť. Střed vyplétá hustým klikatým pruhem pavučiny tzv. stabilimentum, které je nápadné už i z větší vzdálenosti. O přesné funkci stabilimenta se vedou spory. Uvádí se, že má za úkol odrážet ultrafialové světlo a lákat hmyz, jinde, že ho pavouk používá jako maskování, takže rozhoupe síť a pozorovatel pak vidí neostrý tmavý světle pruhovaný obraz, v němž se pavouk zcela ztrácí. Ve dne sedí pavouk ve středu sítě a čeká na kořist. V případě vyrušení se obvykle pouští a padá na zem. Potravou jsou nejčastěji sarančata a ostatní hmyz. Se samcem se pro jeho drobné rozměry a nenápadné zbarvení setkáme jen vzácně. Páření probíhá obvykle v červenci a srpnu. Sameček se k samičce pomalu přibližuje, samice je zcela pasivní. Jakmile se samec dostane na síti pod samici, sedí pod samicí, začíná samotný akt páření. Po ukončení spojení samička často samce sežere. Pokud se samci podaří utéct, zanedlouho po páření hyne. Koncem léta (obvykle v srpnu a září) tvoří samice v blízkosti sítě hnědý soudečkovité kokony, které hlídá. Mláďata se líhnou ještě na podzim, ale přes zimu zůstávají v kokonu. Vylézají na jaře následujícího roku. Křižák pruhovaný je i přes svůj výstražný a exotický vzhled zcela neškodný pavouk.

 

   

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.