Ardea purpurea - volavka červená

19. 12. 2018 vytvořil Zdeněk Mačát

Ardea purpurea Linnaeus, 1766 – volavka červená

Řád: Pelecaniformes – veslonozí, čeleď: Ardeidae - volavkovití

Status: KO, CR, IUCN: LC, AEWA

 

Popis: Volavka červená je téměř tak velká jako volavka popelavá, tj. délka těla 90-70 cm, rozpětí křídel 110-145 cm a váha 0,6-1,3 kg. Zbarvení celkově působí hnědě. Dlouhý krk dospělých ptáků je kaštanově hnědý s postranním černým a podélným pruhem na obou stranách. Temeno a prodloužená pera v týle pak černá. Svrchní strana těla je šedá, letky a ocas jsou v tmavější šedé barvě. Spodina těla je kaštanově hnědočervená. Břicho a spodní krovky ocasu jsou černé. Zobák je okrově žlutý. Nohy jsou z přední strany tmavohnědé, ze zadní strany pak nažloutlé. Duhovka je světle žlutá. Mladí jedinci jsou celkově světlejší s málo kontrastním zbarvením na hlavě a krku.

 

Možná záměna: Zaměnit volavku červenou v ČR je nepravděpodobné. Volavka popelavá (Ardea cinerea) je výrazně šedé barvy a oproti volavce červené je její zbarvení málo výrazné. Ostatní druhy volavek jsou mnohem menšího vzrůstu a lze je tedy snadno odlišit.

 

Rozšíření: Volavka červená obývá jižní a střední části Evropy a Asie, vyskytuje se také v jižní a stření Africe. V Africe, Indii a jihovýchodní Asii je druh stálý. V Evropě a přední Asii je druh tažný, stejně tak jako v severní Číně.

 

V České republice druh pravidelně hnízdil na Třeboňsku a jižní Moravě, od 70. let 20. století došlo k poklesu populace minimálně o 50 % a na začátku 90. let hnízdilo na našem území přibližně 5-20 párů. Po roce 2000 jsou z našeho území uváděny pouze 1-3 hnízdící páry. V dnešních dnech je počet hnízd odhadován přibližně na pět v oblasti jižní Moravy.

 

Biologie a ekologie: Hnízdním biotopem volavky červené jsou rozsáhlé litorální porosty (např. orobince a rákosu) na rybnících, jezerech, bažinách nebo širokých slepých ramen řek. Hnízdění probíhá hned po příletu ze zimoviště. Většinou hnízdní pospolitě, tedy více párů na jedné lokalitě. Hnízdo je postaveno ze stébel z litorálního porostu, přibližně 50 cm nad hladinou. Hnízdo staví oba ptáci. Samice snáší průměrně 5 vajec. O mláďata pečují oba rodiče. Během vývoje na hnízdě uhyne až 50 % všech mláďat. Ve stáří 7-8 týdnů jsou mláďata plně vzletná. Hlavní složkou potravy volavky červené jsou ryby, dále potom drobní savci, plazi, obojživelníci a větší bezobratlí.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je v České republice na hraně areálu výskytu a ubývající populace tak nemusí být výsledkem pouze špatného stavu biotopů. Početnost evropské populace však klesá a druh je zde hodnocen jako ohrožený. Velkým rizikem může být pro volavku také zástřel v době tahu nebo během hnízdění, kdy mohou být jedinci zaměněni za kormorána či jiné druhy povolené k odstřelu. Z důvodu velkého úbytku populace hnízdících párů na našem území je druh zařazen mezi kriticky ohrožené druhy živočichů jak v červeném seznamu, tak v zákoně.

 

  

 

Literatura:

 

BirdLife International (2018) Species factsheet: Ardea purpurea. http://www.birdlife.org (18/12/2018).

 

Hudec K. (ed.) (1994): Ptáci – Aves. Fauna ČR a SR – Academia, Praha.

 

Šťastný K., Bejček V. & Němec M. (2017): Červený seznam ptáků České republiky. In: Chobot K. & Němec M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky – Obratlovci. Příroda 34: 107-154.