Arctosa leopardus - slíďák levhartí

1. 1. 2011 vytvořil

Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) – slíďák levhartí

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití
Status: běžný druh

 

Popis: Velikost těla 6–9 mm (hlavohruď 3–5 mm). Hlavohruď je poměrně široká tmavě zbarvená s širokou nepravidelnou skvrnou ve středu. Zadeček je oválný s hnědými a černými skvrnami, někdy také se světlými znaky. Zbarvení je poměrně variabilní, nejčastěji jsou však jedinci tmavý s hnědými skvrnami a světlými znaky. Skvrnité nohy jsou na slíďáka poměrně krátké a robustní.

 

Možná záměna: Zaměnit jej lze s mladými tmavě zbarvenými jedinci slíďáků rodu Arctosa, zvláště se slíďákem skvrnitým (Arctosa maculata).

 

Rozšíření: Evropa, Asie - mírný pás Evropy a Asie (v Asii zasahuje až do Číny).

 

V ČR běžný druh, zejména v nižších polohách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento slíďák je obyvatelem mokřadních biotopů, jako jsou břehy menších rybníků a tůní, mokřady, podmáčené louky a lužní lesy. Nebuduje si nory jako jeho příbuzní, ale ukrývá se mezi detritem, v mechu apod. Stejně jako slíďáci rodu Pirata je schopen pobíhat po vodní hladině, ovšem ne s takovou lehkostí. Páření probíhá zejména v červnu a červenci. V letních měsících samice nosí velký kulovitý kokon připředený ke snovacím bradavkám ve kterém bývá okolo 40 vajíček.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.