Aquila nipalensis - orel stepní

23. 8. 2010 vytvořil Zdeněk Mačát

Aquila nipalensis (Hodgson, 1833) - orel stepní

Syn.: Circaetus nipalensis Hodgson, 1833

Řád: Accipitriformes - dravci, čeleď: Accipitridae - jestřábovití

Status: IUCN: LC, Bern II, Bonn II, CITES II

 

Popis: Orel stepní je 65-80 velký dravec. Rozpětí křídel u samců dosahuje až 180 cm, u samic je to až o 20 cm více. Zbarvení je jednoznačné a vyznačuje se hnědou barvou, se stařím jedince dochazí k blednutí. Letky jsou černé. Rýdovací pera jsou hnědá. Na ocasních krovkách se můžeme setkat se světlými pruhy. Zobák je u kořene šedý, nakonci černý. Drápy jsou rovněž černé. Ozobí, koutky zobáku a prsty jsou výrazně žluté. Oko je hnědé.

 

Možná záměna: Orla stepního můžeme zaměnit se třemi druhy naší fauny. Od orla královského (Aquila heliaca) jej odlišíme pomocí zbarvení, hlavním znakem je tmavé temeno hlavy. Od orla volavého (Aquila clanga) opět zbarvením. Rozdílem je rezavě žlutá skvrna v týlu. Od orla křiklavého (Aquila pomarina) pomocí zbarvení křídel. U orla stepního chybějí difuzní světlé skvrny na svrchní straně křídel. Velmi dobrým znakem pro odlišení od ostatních druhů orlů je široce bělavý pás po celé spodině křídel.

 

Rozšíření: Převážně druh s Indoafrikým rozšířením. V Evropě se vyskytuje jako tibetský prvek. Tažný druh, který zimu tráví v J a V Africe, JV Evropě a Blízkém východě. Tloulající jedinci jsou zaznamenáváni po celé kontinentalní Evropě.

 

V České republice byl pozorován poddruh Aquila nipalensis orientalis - orel stepní západosibiřský, a to šestkrát od roku 1914, kdy byl zaznamenán poprvé.

 

Biologie a ekologie: Druh obývající rozlehlé pláně bez lesních komplexů (hlavně stepi a polopuště). K párování dochází na jaře po příletu ptáků na hnízdiště. Hnízda si staví na zemi, většinou na vyvýšených místech. Vlivem predace byly zaznamenány případy kdy páry staví hnízdy i ve výškách (na budovách, stromech či sloupech). Hnízdo je převážně tvořeno z větví a drnů, vnitřek je vystlán koňským nebo velbloudím trusem. Snůšku tvoří v průměru 2 špinavě bílá vejce. V době kdy samice sedí na vejcích je krmena samcem. O mladé orly se starají oba rodiče. Hlavní složkou potravy pro orla stepního jsou velcí hlodavci (sysel, zajíc, hraboš), mladí ptáci, plazi a mršiny.