Allium angulosum - česnek hranatý

28. 9. 2008 vytvořil Martin Hanzl

Allium angulosum L.  česnek hranatý

Čeleď: Amaryllidaceae – amarylkovité

Status: C2, §2

 

Popis: Vytrvalá bylina s podzemní cibulí podlouhle vejčitého tvaru, která není dobře vyvinuta a nasedá na oddenek. Listy převážně přízemní, úzce čárkovité, nejvýše 6 mm široké, ploché a plné (tzn. nikoliv duté) s nápadným kýlem na rubu. Stonek je výrazně jednořízně až dvojřízně smáčknutý, zakončený polokulovitým lichookolíkem červenofialových květů podepřeným vytrvalým toulcem. Okvětí je 46 mm dlouhé a žluté prašníky z něj mírně vyčnívají. Vegetativní pacibulky nejsou v květenství přítomny. Plodem je tobolka.

 

Rozšíření: Areál celkového rozšíření druhu se táhne od Francie na západě přes Švýcarsko, Itálii, státy střední Evropy, Rumunsko a Bulharsko po Rusko na východě.

 

Česnek hranatý je druhem nížinných luk středních Čech, Polabí, jižní a střední Moravy (Dolnomoravský i Hornomoravský úval).

 

Ekologie: Druh roste na vlhkých mezofilních, mokřadních až slatinných loukách nížin a pahorkatin. Kvete od července do září.

 

Ohrožení a ochrana: Česnek hranatý je druh zachovalých vlhkých luk a jako takový je citlivý na regulace vodního režimu svých lokalit (např. velkoplošné meliorace významně snížily jeho početnost). K podstatnému snížení četností jeho populací rovněž vedla intenzifikace zemědělství spojená s častým hnojením. Patří mezi silně ohrožené taxony naší flóry a je chráněn zákonem. Některé z lokalit jeho výskytu jsou územně chráněny.

 

 

Literatura:

 
Krahulec F. & Duchoslav M. (2010): Allium L. – In.: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 647–677.