Allacma fusca - podrepka hnědá

22. 11. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Allacma fusca (Linnaeus, 1758) – podrepka hnědá

Čeleď: Sminthuridae - podrepkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 2–4 mm. Hlava je velká s dvěma nápadnýma tmavýma očima a dlouhými článkovanými tykadly. Hruď a zadeček srůstají. Tvar těla je nápadně kulovitý až kapkovitý. Zbarvení je tmavě hnědé, leské. Na spodní straně těla je nápadná furka (skákající vidlička), která podrepce umožňuje velmi hbitě skákat.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími podrepkami (Sminthuridae) nebo zástupci rodu Dicyrtoma. Ty jsou obvykle pestřeji zbarveni.

 

Rozšíření: Evropský druh – zejména západní a střední část Evropy.

 

V ČR hojný druh po celém území.

 

Biologie a ekologie: Tento chvostoskok žije hojně na vlhkých místech v různých typech lesních biotopů, zejména pralesovitého charakteru. Potkáme ho v lužních lesích i ve smrčinách ve vyšších polohách. Na vlhkých místech a po dešti se vyskytuje ve velkém množství. Často ho můžeme potkat při sběru hub, na tlejícím dřevě, na kůře nebo na kamenech. Při vyrušení hbitě odskočí. Živí se řasami a různými organickými zbytky.

 

 

Literatura:


Janssens F. : Checklist of the Collembola of the World, online at www.collembola.org


Kratochvíl J. a kol. (1959): Klíč zvířeny ČSR III, ČSAV, Praha, 872 pp.