Ajuga genevensis - zběhovec lesní

24. 5. 2020 vytvořil Michal Hroneš

Ajuga genevensis L. – zběhovec lesní
Syn.: Bugula genevensis (L.) Crantz, Teucrium genevense (L.) Crantz, Ajuga foliosa Tratt.
Čeleď: Lamiaceae – hluchavkovité
Status: běžný druh

Popis: Vytrvalé byliny s větveným oddenkem a 10–30 cm vysokou, čtyřhrannou, pýřitou lodyhou bez nadzemních výběžků. Listová růžice je tvořena několika přezimujícími listy a za květu je již obvykle odumřelá. Lodyžní listy jsou přisedlé, s čepelí obvejčitou až eliptickou, ve spodní polovině lodyhy celokrajnou, v horní polovině lodyhy oddáleně zubatou. Květenství je vrcholový klas složený z lichopřeslenů. Horní listeny jsou obvykle na konci nápadně trojlaločné. Květy jsou dvoupyské, s chlupatým kalichem a modrou, vzácně bílou nebo růžovou korunou, jejíž horní pysk je velmi krátký, téměř redukovaný a spodní pysk je zřetelný, trojlaločný, roztroušeně pýřitý. Plodem jsou obvejcovité, na povrchu jemně síťnaté tvrdky.

Možná záměna:
Podobnými druhy jsou zběhovec plazivý (Ajuga reptans) a z. jehlancovitý (A. pyramidalis). Zběhovec plazivý je snadno odlišitelný pomocí plazivých výběžků, dlouze řapíkatých přízemních listů, na bázi lysých lodyh a nelaločnatých lodyžních listů. Zběhovec jehlancovitý se liší kompaktnějším vzrůstem, nelaločnatými nebo jen oddáleně zubatými lodyžními listy a dlouhými listeny v květenství.

Rozšíření:
Téměř celá Evropa, kromě Skandinávie, Velké Británie a Irska, Iberského poloostrova a některých středomořských ostrovů, a Kavkaz. Zavlečen byl do jižního Norska a Švédska a do Severní Ameriky.

V ČR se vyskytuje hojně až roztroušeně v teplejších oblastech do 600 m n. m. Ve vyšších polohách je vzácný, vázaný často na bazické substráty. Nejvýše položené populace se nachází v masivu Pradědu v Hrubém Jeseníku.

Ekologie:
Světlomilný a suchomilný druh s poměrně širokou ekologickou amplitudou, který roste na loukách, pastvinách, slunných stráních, na mezích, na pasekách, v lesních lemech, na skalních výchozech a ve světlých lesích, na bazických i kyselých substrátech. Je diagnostickým druhem teplomilných doubrav svazů Aceri tatarici-Quercion a Quercion pubescenti-petraeae.

Hemikryptofyt, který kvete od dubna do července.

 

 

Literatura:

Slavíková Z. (2000): Ajuga L. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 557–561.