Aegopis verticillus - zemoun skalní

18. 5. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Aegopis verticillus (Lamarck, 1822) – zemoun skalní

Čeleď: Zonitidae – zemounovití

Status: NT

 

Popis: Ulita poměrně velká, šířka ulity 25–30 mm, výška 15–17 mm. Ulita je stlačeně okrouhlá, poměrně tlustostěnná, jemně rýhovaná. Velice nápadná je široká otevřená píštěl. Zbarvení je béžové až hnědavé s několika žlutavými příčnými proužky. Tělo je šedavé.

 

Možná záměna: Typický nezaměnitelný druh, zaměnit lze snad jen mladé jedince s dalšími zástupci čeledi Zonitidae.

 

Rozšíření: Evropský druh – střední a východní Evropa a Alpy.

 

V ČR nehojný druh, hojnější jen v teplejších krasových oblastech (např. Český kras, Moravský kras).

 

Biologie a ekologie: Zemoun skalní žije zejména v suťových lesích s vápenitým nebo opukovým podkladem. Žije na skalách a mezi kameny, vzácně vylézá i na stromy. Živí se zejména mechem a organickými zbytky rostlinného původu.

 

Ochrana a ohrožení: Tento druh je vzhledem k vazbě na zachovalé suťové lesy zařazen v Červeném seznamu bezobratlých ČR jako druh zranitelný (VU).

 

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Dvořáková J., Ložek V., Horsák M. & Pechanec V. (2011): Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty. Acta Carpathica Occidentalis, Supplementum 1, 124 pp.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.