Aegopinella minor - sítovka suchomilná

21. 9. 2018 vytvořil Ondřej Machač

Aegopinella minor (Stabile, 1864) – sítovka suchomilná

Čeleď: Oxychilidae – vlahovkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Výška ulity 4 mm, šířka ulity až 9 mm. Ulita je kotoučovitá, stlačená, poměrně tenkostěnná, lesklá. Poslední závit ulity je rozšířený, ústí je oválné, mírně nakloněné. Zbarvení ulity je žlutohnědé, u starších jedinců hnědé. Tělo je šedavé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími podobnými druhy rodu Aegopinella, spolehlivé určení je zejména podle kopulačních orgánů. Ostatní naše druhy (v ČR dalších 5 druhů) však neobývají suché biotopy jako tento druh.

 

Rozšíření: Evropský druh – střední, západní a jižní Evropa a Balkán.

 

V ČR hojně po celém území, zejména v nižších a středních polohách.

 

Biologie a ekologie: Sítovka suchomilná obývá, jak už název napovídá, často pro plže nehostinné suché biotopy, jako jsou sušší listnaté lesy, křovinaté stráně, meze a lesostepi, někdy také na kulturních a disturbovaných biotopech. Najdeme ji často i na kyselém podloží. Žije v hrabance a mezi stařinou.

 

 

Literatura:


Horsák M., Juřičková L. & Picka J. (2013): Měkkýši České a Slovenské republiky. Nakladatelství Kabourek.