Acrocephalus agricola - rákosník plavý

28. 8. 2016 vytvořil Vojtěch Brlík

Acrocephalus agricola Jerdon 1845 – rákosník plavý

Řád: Passeriformes – pěvci, čeleď: Sylviidae – pěnicovití

Status:  IUCN: LC

 

Popis: Rákosník plavý patří do velmi početného rodu Acrocephalus (35 druhů), který je na našem území zastoupen čtyřmi hnízdícími druhy. Další čtyři druhy, včetně rákosníka plavého, přes naše území pouze protahují v průběhu migrace. Rákosník plavý drobný tažný pěvec s délkou těla 12 cm a hmotností 7 až 10 g. Ve srovnání s velmi početným a především velmi dobře známým vrabcem domácím (Passer domesticus) je asi dvakrát menší a především štíhlejší. Celkové zbarvení je hnědavé s nevýrazným světlým nadočním proužkem. Zobák je velmi tenký. U tohoto druhu není vyvinut pohlavní dimorfismus a samec se do samice tedy neliší ani zbarvením ani velikostí.

 

Možná záměna: Na našem území jej můžete zaměnit s rákosníkem obecný či zpěvným (Acrocephalus palustris) nebo také budníčkem menším či větším (Phylloscopus collybita a P. trochilus).

 

Rozšíření a početnost: Evropská hnízdiště se omezují pouze na jednu lokalitu v Bulharsku, Dunajskou deltu, jižní Ukrajinu a jižní část Ruska. Těžiště hnízdního areálu ovšem leží v Kazachstánu a centrální Asii. Do zbytku Evropy se rákosník plavý dostává pouze v pohnízdním období při migraci. V České republice byl poprvé v historii zaznamenán 27. 8. 2016.

Biologie a ekologie: V době hnízdění je možné se s rákosníkem plavým setkat v rákosinách s porostem rákosu o malé tloušťce stébel. Rákosníci si vybírají svá prostředí podle výskytu určitého typu rákosu, jejich noha je vyvinuta tak, aby při pohybu objímala stéblo. Proto se rákosníci vyskytují podle velikosti těla a tedy i nohy na určitých typech rákosu. Ptáci si staví pro rákosníky typické hnízdo (viz foto) v rákosinách, které je spleteno z dlouhých listů rákosu a připevněno ve výšce přibližně 50 cm nad vodní hladinou či zemí. Hnízdí dvakrát ročně v období května až července, hnízdo obsahuje v průměru 4 vejce, které jsou inkubovány 14 dní. Rákosník plavý se živí převážně hmyzem, který loví přímo v rákosinách.  

 

Hlas: Zpěv samců při obhajobě teritoria v hnízdím období je velmi komlikovaný. Je o trochu jemnější než hlas rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus). Nahrávku zpěvu samce naleznete zde.  

 

Tah: Zimoviště leží v  Indii, Pákistánu a Bangladéši. Jedná se o jednoho z pěti v Evropě hnízdících druhů ptáků, kteří netáhnou jižní cestou do Afriky, ale východní cestou do Asie.

 

 

 

Literatura:

 

Hudec K. (ed.) 1983: Fauna ČSSR Ptáci 3/I. Academia, Praha.

 

Svensson L., Mullarney K.Zettenström D. & Grant P. J. 2012: Ptáci Evropy, severní Ameriky a Blízkého Východu. Ševčík nakladatelství, Plzeň.

 

BirdLife International 2015: Species – Common Chiffchaff. dostupné z URL: http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22714714

 

IUCN 2015: Red list of threatened species – Paddyfield Warbler. dostupné z URL: http://www.iucnredlist.org/details/22714714/0

 

ČSO 2016: Birds.cz – pozorování ptáků. dostupné z URL: http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=1443053