Acrida ungarica - saranče uherská

30. 8. 2008 vytvořil Filip Trnka

Acrida ungarica (Herbst, 1786) - saranče uherská

Syn.: Acrida hungarica (Herbst, 1786)

Čeleď: Acrididae - sarančovití

Status: RE / nepůvodní druh

 

Popis: Vůbec největší saranče, které se na našem území vyskytovala. Délka těla je 46-56 mm u samiček a 30-37 mm u samců. Tělo je úzké a protáhlé, hlava silně prodloužená. Tykadla jsou tuhá, mečovitého tvaru. Barva je variabilní od zelené po hnědou a různé přechody, třeba i žlutá, velmi dobře se kryje ve stepních porostech. Křídla dlouhá a přesahující konec zadečku. Zadní nohy jsou velmi dlouhé, velmi dobře skáče a létá.

 

Rozšíření: Mediteránní druh, který dále zasahuje do východní a střední Evropy. Jmenovitě Slovensko, Rakousko, Maďarsko a Rumunsko.

 

V ČR je výskyt dosti problematický, existují pouze 2 přes 100 let staré, nekonkrétní údaje o výskytu z jižní Moravy. V současnosti se odborníci kloní k závěru, že se na území ČR tento druh nikdy nevyskytoval. V roce 2010 byla objevena malá populace saranče uherské na lokalitě u Bzence. Tato populace zde byla vysazena neznámou osobou, což potvrdila analýza DNA (jedná se příslušníky středomořské linie). Přirozený výskyt druhu je nejblíže od nás na Slovensku na lokalitách PR Chotínské piesky a NPR Čenkovská step a lesostep.

 

Biologie a ekologie: Druh preferující stepní a lesostepní lokality. S dospělci se můžeme setkat od července do října. Jsou to xerotermní fytofágové, živící se různými druhy trav, jako například pěchava (Sesleria), kostřava (Festuca). Při vyrušení velmi schopně skáče a létá na slušné vzdálenosti v řádu několika metrů.

 

Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu z roku 2005 byla označena jako regionálně vyhynulá (RE). V ČS z roku 2017 již nefiguruje, protože se má za to, že se u nás nikdy nevyskytovala. Vysazená populace u Bzence je nepůvodní.

 

Taxonomická poznámka: Ve střední Evropě se vyskytuje poddruh Acrida ungarica ungarica, ze Středomoří je znám poddruh Acrida ungarica mediterranea.

 

 

Literatura:

 

Vlk R., Holuša J., Kočárek P., Marhoul P. (2014): Saranče uherská (Acrida ungarica) v České republice. In Bryja J., Drozd P. (eds.): Zoologické dny Ostrava 2014. Sborník abstraktů z konference 6.–7. února 2014: 217–218.