Abramis bjoerkna - cejnek malý

15. 1. 2020 vytvořil Adam Bednařík

Abramis bjoerkna (Linnaeus, 1758) – cejnek malý

Čeleď: Cyprinidae – kaprovití

Status: běžný druh

 

Popis: Běžně dorůstá velikosti těla zhruba 20 cm, výjimečně až 40 cm. Má ze stran zploštělé a vysoké tělo stříbřité barvy pokryté velkými šupinami. Hlava je v poměru k tělu poměrně malá, oči jsou naopak v poměru k hlavě velké. Ústa jsou spodní. Ploutve jsou světle šedé barvy. Prsní a břišní ploutve mají naoranžovělý nádech u báze. Za břišními ploutvemi je vytvořen kýl bez šupin. Řitní ploutev obsahuje 19-23 měkkých větvených paprsků. Ocasní ploutev je výrazně vykrojená.

 

Možná záměna: Záměna je možná především s menšími jedinci podobně hojného cejna velkého (Abramis brama), případně s dalšími příbuznými druhy. Cejnek malý má však oproti našim třem druhům cejnů nejkratší řitní ploutev. Charakteristická je také malá hlava s poměrně velkýma očima. Rozlišení může někdy komplikovat existence kříženců s některými dalšími kaprovitými druhy ryb, například cejnem velkým nebo podouství říční (Vimba vimba).

 

Rozšíření: Vyskytuje se téměř v celé Evropě kromě nejsevernějších a nejjižnějších částí.

 

V ČR je hojně rozšířen na většině území vyjma vyšších nadmořských výšek.

 

Biologie a ekologie: Potamodromní druh obývající nejčastěji spodní úseky větších řek s mírnějším prouděním, ale i stojaté vody, jako jsou slepá ramena, údolní nádrže apod. Žije v hejnech a převažuje u něj denní aktivita. Potravu tvoří především bentos a zooplankton. Podíl rostlinné potravy a detritu je menší. Tření probíhá v květnu až červnu při teplotě vody nad 16 °C, přičemž jsou lepivé jikry ukládány na vodní rostliny. V době tření mají samci na těle třecí vyrážku. Vyskytuje se často společně s cejnem velkým, s kterým se může také křížit. Může se dožívat více než 10 let.

 

 

 

 

 

 Literatura:

 

Hanel L. (1992): Poznáváme naše ryby. Brázda, Praha, 288 pp.

 

Hanel L. & Lusk S. (2005): Ryby a mihule České republiky. Rozšíření a ochrana. ČSOP Vlašim, Vlašim, 448 pp.

 

Kottelat M. & Freyhof J. (2007): Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany. 646 pp.