Thymallus thymallus - lipan podhorní

5. 1. 2016 vytvořil Adam Bednařík

Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) – lipan podhorní 

Čeleď: Salmonidae - lososovití

Status: VU

 

Popis: Jedná se o rybu s protáhlým štíhlým tělem dorůstající do velikosti 35-50 cm. Má drobná ústa se spodním postavením. Tělo je pokryto šupinami střední velikosti, které jsou uspořádány v pravidelných řadách. Zbarvení je proměnlivé v závislosti na lokalitě výskytu, ale zpravidla je hřbet tmavě šedozelený a boky přechází od stříbřité až k žlutozeleným či měděným odstínům. Na bocích v přední části těla se často vyskytuje několik tmavých skvrn. Charakteristickým znakem lipana jsou pestře zbarvené ploutve, z nichž nejvýraznější je duhově zbarvená praporovitá hřbetní ploutev. Ocasní ploutev je hluboce vykrojená.

 

Možná záměna: Lipan podhorní je v ČR jen těžko zaměnitelnou rybou. Od našich ostatních lososovitých ryb je snadno odlišitelný mimo jiné především díky nápadné pestře zbarvené hřbetní ploutvi, jejíž zbarvení bývá výraznější zpravidla u samců.  

 

Rozšíření: Lipan podhorní se vyskytuje ve velké části Evropy od Francie až po Ural. Chybí na Pyrenejském poloostrově.

 

V ČR se lipan vyskytuje ve vhodných tekoucích vodách po celém území.  

 

Biologie a ekologie: Ve vodních tocích je lipan podhorní vůdčím druhem lipanového pásma, které je charakteristické střídáním mělkých proudů s hlubokými klidnějšími úseky řek a kamenito-štěrkovitým dnem. Zdržuje se často v hejnech na otevřených místech bez výraznější preference úkrytů. Živí se hlavně larvami vodního hmyzu (jepice, chrostíci, pošvatky), korýši a měkkýši, které vyhledává na dně vodního toku. Významnou část potravy však tvoří také náletový hmyz unášený na hladině vody. Ke tření dochází na přelomu dubna a května v úsecích s proudivou vodou a štěrkovitým až písčitým dnem.

 

Význam a ochrana: Jedná se o hospodářsky i sportovně ceněný druh, který se dobře doplňuje se pstruhem obecným. Umělý výtěr a odchov sloužící k zarybňování vodních toků je velmi dobře zvládnutý. Lipan podhorní je citlivý na znečištění vod a jeho stavy mohou být ohroženy i zimujícími populacemi kormorána velkého.

 

 

 


 

Literatura:

 

Hanel L. (1992): Poznáváme naše ryby. Brázda, Praha, 288 pp.

 

Hanel L. & Lusk S. (2005): Ryby a mihule České republiky. Rozšíření a ochrana. ČSOP Vlašim, Vlašim, 448 pp.