Oncorhynchus mykiss - pstruh duhový

19. 2. 2016 vytvořil Adam Bednařík

Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) – pstruh duhový 

Čeleď: Salmonidae - lososovití 

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Pstruh duhový se dorůstá velikosti až do 120 cm. V našich podmínkách se však nejčastěji setkáme s jedinci s délkou těla do 50 cm. V porovnání se pstruhem obecným je tělo pstruha duhového vyšší, užší a obvykle světle modrošedé až s fialovým nádechem. Hřbet je obvykle tmavě olivově zelený. Ústa jsou poměrně malá a ocasní ploutev je vykrojená. Tělo včetně všech ploutví je nepravidelně poseto drobnými černými skvrnami. Typický duhový pás se nachází na bocích těla podél postranní čáry, ale intenzita jeho zbarvení je značně proměnlivá. Nejvýraznější bývá u samců během tření.

 

Možná záměna: V ČR je jen těžce zaměnitelným druhem ryby. Jedním ze základních rozlišovacích znaků od ostatních zástupců čeledi Salmonidae je přítomnost drobných černých skvrn jak na hřbetní a ocasní ploutvi, tak i na tukové ploutvičce, která se nachází právě mezi hřbetní a ocasní ploutví.

 

Rozšíření: Původně severoamerický druh, který byl introdukován do většiny zemí Evropy.

 

Do ČR byl přivezen již koncem 19. století a je rozšířen po celém území, kde je záměrně vysazován do tekoucích vod sloužícím sportovnímu rybolovu a do některých údolních nádrží či rybníků.

 

Biologie a ekologie: Jedná se o bentopelagický druh, jemuž vyhovuje široká škála biotopů od potoků a řek až po jezera a rybníky. Vyžaduje ovšem chladnější vodu, která nepřesahuje 18 °C. V tekoucích vodách se živí náletovým hmyzem a bentickou potravou, jako například larvami jepic, pošvatek a chrostíků. Ve větších nádražích se pohybuje hlavně v pelagiálu, kde jeho potravu tvoří převážně větší zooplankton. Větší jedinci však nepohrdnou ani drobnými rybkami. V době tření, které probíhá zpravidla na jaře (březen, duben), vyhledává tekoucí vody se štěrkovitým dnem. Byl však zaznamenán i posun v době tření směrem k zimním měsícům (leden, únor). Na našem území není přirozené tření pstruha duhového pravidlem na všech řekách, ale existují místa, kde ke tření pravidelně dochází (nejznámější řekou v tomto ohledu je Loučná).

 

Význam: Pstruh duhový je hospodářsky velmi významný druh ryby chovaný pro chutné maso. Dobře se přizpůsobil intenzivnímu chovu, kde dosahuje rychlého růstu a ochotně přijímá umělé krmivo. Je také s oblibou vysazován do sportovních revírů. 

 

 

 


Literatura:

 

Hanel L. (1992): Poznáváme naše ryby. Brázda, Praha, 288 pp.

 

Hanel L. & Lusk S. (2005): Ryby a mihule České republiky. Rozšíření a ochrana. ČSOP Vlašim, Vlašim, 448 pp.