Vicia tenuifolia - vikev tenkolistá

14. 3. 2010 vytvořil Martin Hanzl

Vicia tenuifolia Roth - vikev tenkolistá  

Synonyma: Vicia cracca L. subsp. tenuifolia (Roth) Gaudin  

Čeleď: Fabaceae - bobovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Vikev tenkolistá je vytrvalá bylina. Její lodyhy mohou být přímé, vystoupavé či popínavé, jsou tuhé, lysé nebo olysalé, větví se a dosahují 60-150 cm délky. Listy vyrůstají na lodyze ve střídavém postavení, jsou sudozpeřené, tvoří je 8 až 14 jařem lístků a vřeteno listu je zakončeno úponkou. Lístky jsou kopinatého až čárkovitého tvaru, 10-50 mm dlouhé a 0,5-5 mm široké, na vrcholu zašpičatělé, lysé či přitiskle chlupaté. Palisty polostřelovité, úzce kopinaté až čárkovité. Květenství vyrůstají na dlouhých stopkách v paždí podpůrných listů, které svou délkou přesahují. Jedná se o jednostranné hrozny o 20 až 30ti slabě vonných květech. Kalich je zvonkovitý s trojúhelníkovitými cípy. Koruna má charakter typický pro čeleď bobovitých (pavéza, křídla, člunek), dosahuje 12-16 mm délky, je světle modrofialově až růžově zbarvena. Člunek bývá světlejší, pavéza na vrcholu hluboce vykrojená a křídla nápadně vyčnívají z květu. Plodem jsou lusky.

 

Možná záměna: Mnoho zástupců rodu vikev (Vicia sp.) si je velmi podobných. U vikve tenkolisté hrozí záměna s všeobecně hojnou vikví ptačí (Vicia cracca), která může obývat podobné biotopy. O vzájemné podobnosti obou druhů svědčí i fakt, že vikev tenkolistá je někdy považována pouze za poddruh vikve ptačí. Vikev ptačí se liší čepelí pavézy cca zdéli nehtu (zato vikev tenkolistá má pavézu obvykle až 2x delší než nehet), listy s 5-8 (-12) páry lístků (nikoliv s 8-12 (-14) jařmy) a její koruna nemívá světlý člunek.

 

Rozšíření: Celkový areál druhu pokrývá Evropu s výjimkou její nejzápadnější části a severní poloviny Skandinávie, odkud zasahuje na východ až po střední Sibiř, Írán, Kavkaz a Libanon.

 

Druh se v ČR vyskytuje místy hojně v nejteplejších oblastech (Pálava, Český kras, České středohoří), roztroušeně poté až do teplejších pahorkatin, jinde jen vzácně a ojediněle. Může se však šířit podél železnic a silnic.

 

Ekologie: Vikev tenkolistá roste na suchých a výslunných stráních, v křovinách a lemech teplomilných doubrav. Druhotně osidluje též náspy železničních tratí a příkopy silnic. Preferuje těžší půdy nehledě na charakter substrátu. Kvete od května do července. Jedná se o hemikryptofyt.

 

 
Vicia_tenuifolia_4 Vicia_tenuifolia_5 Vicia_tenuifolia_6