Unio crassus - velevrub tupý

25. 10. 2010 vytvořil

Unio crassus Philipsson, 1788 - velevrub tupý

Kmen: Molllusca - měkkýši; Třída: Bivalvia - mlži

Status: SO, EN

 

Popis: Velký druh mlže, délka lastury 50-70 mm, výška 30-40mm. Lastura je oválná až vejčitá, na obou koncích tupá. Vrchol je mírně šikmý, lastura silnostěnné a rýhované s výrazným zámkem. Zbarvení lastury je hnědozelené, často se žlutavými tóny. Tělo je krémově nažloutlé.

 

Možná záměna: Záměna je možná jen u mladých jedinců za jiné druhy velevrubů (u nás 3 druhy). Vzdáleně lastura připomíná perlorodku říční (Margaritifera margaritifera), ta má mohutnou ledvinovitou lasturu tmavě hnědě zbarvenou a přijímací a vyvrhovací otvor splývá.

 

Rozšíření: Evropský druh.

 

V ČR vzácný druh, zejména v drobných říčkách např. v povodí Nežárky, Blatnice, Dyje, Bečvy aj.

 

Biologie a ekologie: Velevrub tupý obývá zejména menší vodní toky s bahnitým nebo štěrkovým dnem. Na našem území zejména v nížinách, ale vystupuje i do podhorských poloh. Žije zahrabaný ve dně, živí se jako většina ostatních mlžů filtrací vodního planktonu. Je odděleného pohlaví. Larvy parazitují na žábrách ryb. Dožívá se v průměru okolo 15 let.

 

Ochrana a význam: Dříve patřil mezi nejhojnější velké druhy mlžů na našem území, jeho populace se v minulosti na většině míst drasticky snížily. Nyní se zdá, že se populace začínají znovu rozrůstat. Ohrožen je zejména znečištěním vod a vodohospodářskými změnami. Je řazen mezi zvláště chráněné živočichy jako silně ohrožený druh (SO). V Červeném seznamu bezobratlých ČR je veden jako druh ohrožený (EN).

 

 

Literatura: 

 

Beran L. (2002): Vodní měkkýši České republiky – rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohroženía ochrana, červený seznam. – Sborn. Přírodověd. Kl. Uh. Hradiště, Suppl. 10.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha.