Triops cancriformis - listonoh letní

15. 7. 2010 vytvořil

Triops cancriformis (Bosc, 1801) – listonoh letní

Čeleď: Triopsidae – listonohovití

Status: KO, CR

 

Popis: Velikost 80–110 mm, tělo je zakončeno dvěma dlouhými štěty a kryto štítem, který je v zadní části vykrojen. Zbarvení se pohybuje od různých odstínů hnědé až po olivově zelené. V přední části štítu je oční políčko s párem poměrně velkých očí. Na konci těla není přítomna ploutvička. Nohy jsou kryty štítem.

 

Možnost záměny: Záměna je možná s listonohem jarním (Lepidurus apus). Ten je však menší (30–40 mm) a tělo má zakončeno typickou ploutvičkou (furka), která je mezi štěty. Na rozdíl od listonoha letního se vyskytuje v jarních měsících.

 

Rozšíření: Holarktická oblast - Evropa, Asie a Severní Amerika.

 

V ČR vzácný druh, vázaný na nížinné oblasti. U nás zejména na jihu Moravy, ve východních a středních Čechách.

 

Biologie a ekologie: Listonoh letní je typický obyvatel letních periodických tůní. Nalezneme jej i v kalužích na lesních a polních cestách, v zaplavených polích a loukách. Často se také vyskytuje na tankodromech nebo vojenských cvičištích. Zvláště v oblibě má  kaluže s bahnitým dnem, do něhož se jedinci zahrabávají. Vyskytuje se od května do srpna, vzácněji až do října. Larvy se líhnou z vajíček při teplotě vody alespoň 10 °C. Vajíčka jsou velmi odolná, vyžadují vyschnutí a vydrží v půdě až několik let. Vývoj je poměrně rychlí. V ČR se vyskytují jedinci oboupohlavní i odděleného pohlaví. Živí se různými organickými zbytky. Je vyhledávanou potravou některých ptáků jako jsou čápy nebo čejky aj.

 

Ochrana a ohrožení: Stejně jako listonoh jarní patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů a to v kategorii kriticky ohrožený druh. Také je zařazen do Červeného seznamu bezobratlých jako kriticky ohrožený. Je ohrožen ubýváním vhodných biotopů a chemizací zemědělství. Představuje významný prvek naší fauny a společně s žábronožkami a škeblovkami velmi ohrožené skupiny bezobratlých vázaných na periodické tůně.

 

 

Literatura:


Šráměk-Hušek R., Straškraba M. a Brtek J. (1962): Lupenonožci – Branchiopoda. Fauna ČSSR, Svazek 16. ČSAV Praha.