Sherardia arvensis - bračka rolní

5. 4. 2009 vytvořil

Sherardia arvensis L. - bračka rolní  

Čeleď: Rubiaceae - mořenovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Bračka rolní je jednoletá rostlina s poléhavou až vystoupavou lodyhou, dorůstající obvykle 5 - 20 cm (výjimečně i více). Lodyhy jsou čtyřhranné a na bázi se zpravidla bohatě větví. Listy jsou hrotité. Spodní okrouhlé až obvejčité listy tvoří 4četné přesleny, horní obkopinaté až podlouhlé listy nalézáme v přeslenech 4 - 6četných. Jak lodyha, tak listy jsou krátce osténkatě chlupaté. Květenstvím jsou drobné, 4 - 10květé koncové hlávky podepřené listeny. Květy bračky mají vyvinutý kalich, což je ojedinělý znak v rámci evropských zástupců čeledi mořenovitých. Koruna je nálevkovitá, 4četná, zpravidla světle fialové až růžové barvy. Plodem jsou dvounažky s vytrvávajícím kalichem, které se rozpadají na dva plůdky (merikarpia).

 

Možná záměna: Druh je velmi typický svým vzezřením. Záměna je možná s mařinkou rolní (Asperula arvensis), druhem, který je v současné době považován v ČR za nezvěstný. Bračka se liší přítomností kalichu, svým poléhavým vzrůstem (mařinka má lodyhy přímé, 10-50 cm vysoké) a svými horními listy v 4-6četných přeslenech (mařinka má horní listy po 6-8 v přeslenech).

 

Rozšíření: Celkový areál druhu pokrývá Evropu na sever po jižní oblasti Skandinávie, na východ po Bělorusko a Ukrajinu. Dále druh obývá východní Středozemí, sever Afriky, Přední Asii, Kavkaz a Zakavkazsko. Sekundárně se vyskytuje i v Severní Americe.

 

Druh se v ČR vyskytuje roztroušeně od nížin až do podhůří, ve vyšších polohách už je jeho výskyt velmi vzácný a spíše jen přechodného charakteru. V některých oblastech našeho státu je vzácný či úplně chybí, např. v západních Čechách a na severní Moravě.

 

Ekologie: Bračka je druhem typickým pro obilná pole, úhory a zahrady. Méně častěji se s ní můžeme setkat i na různých narušených stanovištích. Obývá mírně teplá a vlhčí území, vázána je na půdy se středním obsahem živin.

 

Zimu přežívá v podobě semen (terofyt). Kvete od května do září.

 

 sherardia_arvensis_1 sherardia_arvensis_2 sherardia_arvensis_3 sherardia_arvensis_4

 

Literatura:

 

Kubát K. (2000): Sherardia L. – bračka. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, p. 115–116, Academia, Praha.