Sarcoscypha austriaca - ohnivec rakouský

15. 2. 2013 vytvořil

Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. – ohnivec rakouský

Čeleď: Sarcoscyphaceae – ohnivcovité
Status: běžný druh

 

Popis: Apothecia miskovitá nebo pohárovitá, často zprohýbaná, dorůstající 10–80 mm, s krátkou stopkou. Rouško hladké, sytě červené, vzácněji oranžové nebo žluté (Sarcoscypha austriaca var. lutea), vnější strana bělavá, jemně plstnatá.
Výtrusy 25–40 x 12–15 µm, válcovité, na pólech zřetelně uťaté. Chlupy na vnější straně plodnice zkroucené.

 

Možná záměna: Ohnivec šarlatový (Sarcoscypha coccinea) se odlišuje víceméně rovnými chlupy a na pólech jen lehce uťatými výtrusy. Ve střední Evropě se vyskytuje vzácně. Rovněž vzácný ohnivec jurský (Sarcoscypha jurana) má výtrusy za čerstva obalené vrstou slizu, chlupy zkroucené. Je nacházen na lipovém dřevě.

 

Rozšíření: Evropa, Severní Amerika


Ekologie:  Roste obvykle na tlejícím dřevě listnáčů, nejčastěji olše, vrby, javoru a akátu. Vyskytuje se roztroušeně od nížin do hor, ponejvíce od února  do května. Upřednostňuje lehce zásadité podloží.

 

    

 

Literatura:


Hagara L., Antonín V. et Baier J. (2005): Velký atlas hub. Nakladatelství Otto, Praha.


Holec J., Bielich A., Beran M. (2012): Přehled hub střední Evropy. Academia, Praha.


Kotlaba F., Antonín V. et Pouzar Z. (2003): Houby. Česká encyklopedie. Reader´s Digest Výběr, Praha.


Papoušek T. [ed.] (2004): Velký fotoatlas hub z jižních Čech. České Budějovice.

Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. – ohnivec rakouský

Čeleď: Sarcoscyphaceae, Oddělení: Ascomycota - houby vřeckovýtrusé
Status:  běžný druh

Popis: Apothecia miskovitá nebo pohárovitá, často zprohýbaná, dorůstající 10 – 80 mm, s krátkou stopkou. Rouško hladké, sytě červené, vzácněji oranžové nebo žluté (Sarcoscypha austriaca var. lutea), vnější strana bělavá, jemně plstnatá.

Výtrusy 25 – 40 x 12 – 15 µm, válcovité, na pólech zřetelně uťaté. Chlupy na vnější straně plodnice zkroucené. 
Možná záměna: Ohnivec šarlatový (Sarcoscypha coccinea) se odlišuje víceméně rovnými chlupy a na pólech jen lehce uťatými výtrusy. Ve střední Evropě se vyskytuje vzácně. Rovněž vzácný ohnivec jurský (Sarcoscypha jurana) má výtrusy za čerstva obalené vrstou slizu, chlupy zkroucené. Je nacházen na lipovém dřevě.

Rozšíření: Evropa, Severní Amerika

 Ekologie:  Roste obvykle na tlejícím dřevě listnáčů, nejčastěji olše, vrby, javoru a akátu. Vyskytuje se roztroušeně od nížin do hor, ponejvíce od února  do května. Upřednostňuje lehce zásadité podloží.

Ohrožení a ochrana: Druh není chráněn zákonem ani není uveden v Červeném seznamu hub ČR.

Literatura, internetové zdroje:

http://www.gbif-mycology.de/HostedSites/Baral/Sarcoscypha_keys.htm

Hagara L., Antonín V. et Baier J. (2005): Velký atlas hub. Nakladatelství Otto, Praha 

Holec J., Bielich A., Beran M. (2012): Přehled hub střední Evropy. Academia, Praha.

Kotlaba F., Antonín V. et Pouzar Z. (2003): Houby. Česká encyklopedie. Reader´s Digest

Výběr, Praha

Papoušek T. [ed.] (2004): Velký fotoatlas hub z jižních Čech. České Budějovice