Pupilla muscorum - zrnovka mechová

22. 11. 2020 vytvořil Radovan Coufal

Pupilla muscorum (Linnaeus 1758) – zrnovka mechová

Čeleď: Pupillidae – zrnovkovití

Status: LC

 

Popis: Oválně válcovitá ulita se slámovou, světle hnědou až rudohnědou barvou dorůstá výšky až 4 mm a šířky 1,7 mm. Závity jsou relativně plytké a vrchol je špičatější oproti ostatním zástupcům rodu. Obústí má bílou barvu a je zesílené. Velmi často je v obústí přítomen patrový zoubek, další zoubek se vzácně vyskytuje také na spodní části palatální sekce obústí, ale potom pod ním nebývá vytvořena týlní rýha.

 

Možná záměna: Tento druh lze zaměnit s dalšími třemi zástupci rodu vyskytujícími se u nás. Od nich se odlišuje především zašpičatělým vrcholem. Podobně plytké závity má zrnovka třízubá (Pupilla triplicata), která však dorůstá menších rozměrů a tvar ulity je soudkovitý. Zrnovka žebernatá (P. sterrii) má nápadně rýhovanou strukturu. Nejpodobnější je zrnovka alpská (P. alpicola), která má však kupovitější vrchol a především má rozdílné ekologické nároky a proto se tyto druhy nevyskytují syntopicky (na stejném stanovišti).

 

Rozšíření: Zrnovka mechová se vyskytuje téměř na celé severní polokouli. V Severní Americe, kam byl druh zavlečen lidmi, se vyskytuje od oblasti Velkých jezer na východ do Virginie a na sever až do přímořské Kanady

V České republice je druh velmi hojný především na Moravě, směrem na západ však ubývá a v Čechách není zdaleka tak hojná.

 

Biologie a ekologie: Původním stanovištěm zrnovky mechové jsou různé druhy krátkostébelných stepí a luk, avšak v dnešní době je mnohem hojnější na náhradních biotopech. Těmi jsou exponovaná druhotná stanoviště, např. železniční a silniční náspy, ale třeba i městské trávníky. Vyšší hojnost na náhradních biotopech oproti původním souvisí zřejmě s úbytkem tradičního obhospodařování a pastevectví a následným zarůstáním otevřených ploch.

Jedná se o vejcoživorodý druh, který se rozmnožuje nejčastěji mezi červnem a zářím. Zrnovky také dokážou hibernovat s vajíčky v těle a ty potom kladou, až nastanou vhodné podmínky.

 

 

Literatura:


Beran L., Juřičková L. & Horsák M., (2017): Mollusca (měkkýši). – In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds) AOPK ČR, Praha, 69–74.

 

Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Beran L., Horáčková J., Hlaváč J. Č.,  Dvořák L., Hájek O., Divíšek J., Maňas M. & Ložek V., (2020): Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at . Checklist updated at 27-May-2020, maps updated at 27-May-2020. Creative Commons License

 

Horsák, M., Juřičková, L. & Picka, J. (2013): Měkkýši České a Slovenské republiky. – Nakladatelství Kabourek, Zlín.

 

Ložek, V. (1956). Klíč československých měkkýšů. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

 

Nekola J. C., Coles B. F. & Horsák M. (2015): Species assignment in Pupilla (Gastropoda: Pulmonata: Pupillidae): integration of DNA-sequence data and conchology – Journal of Molluscan Studies, 81(2), 196–216.

 

Sysoev A. & Schileyko A. (2009): Land snails and slugs of Russia and adjacent countries. –Pensoft publishers, Sofia-Moscow.

 

Welter-Schultes, F. W. (2012): European non-marine molluscs: a guide for species identification. – Planet Poster.