Populus nigra - topol černý

13. 10. 2009 vytvořil Filip Trnka

Populus nigra L. - topol černý  

Syn.: Populus europaea Dode, Populus thevestina Dode, Populus italica (Du Roi) Moench

Čeleď: Salicaceae - vrbovité  

Status: C2 (pouze přirozeně rostoucí populace)  

 

Popis: Listnaté opadavé stromy, dosahující výšky 25-40 m. Listy jsou kosočtverečné, malé, srdčité, trojúhelníkovité, mají dlouhou špičku, jsou 5-10 cm velké, objevují se během dubna až května. Na podzim se zbarvují do žluté až hnědé. Topoly černé kvetou od března do dubna. Jehnědy jsou dlouhé 4-10 cm. Jsou to dvoudomé dřeviny. Plody (2 až 4 chlopňové tobolky) dozrávají během května až června. Koruna je široce rozkladitá. Borka je ve stáří hluboce rozpukaná a černošedá. Mají mohutný kořenový systém.

 

Rozšíření: Téměř celá Evropa, kromě Skandinávie a některých míst (především ostrovů) v jihozápadní Evropě. Dále také jihovýchodní a střední Asie a severní Afrika. V rámci celého areálu je hojně pěstován a často zplaňuje. Vysazován je často také v Severní Americe či v Austrálii.

 

Původní populace topolu černého se vyskytují roztroušeně až vzácně především v okolí větších toků. V Čechách především v středním a dolním Polabí a v Poohří, na Moravě poněkud hojněji v nivě Dyje a Moravy.

 

Ekologie: Stejně jako ostatní topoly rostou v lužních lesích (tzv. měkkých luzích) či jako součást břehových porostů. Mají rádi vlhkou, hlubokou a hlinitou půdu. V USA vytváří křížence s topolem bavlníkovým (Populus deltoides) - topol kanadský (Populus × canadensis), který je poměrně hojně vysazován i u nás.

 

Makrofanerofyt, který kvete v březnu a dubnu.

 

Význam: Hojně vysazovaný parkový druh. Kultivaru ´Italica´ se velmi často používá jako větrolamu na mezích a okrajích komunikací. V lidovém léčitelství se pupeny, obsahující oleje a pryskyřici, používají při problémech s močovými cestami, hemeroidy, prostatou, dnou, k ošetření popálenin, kožních onemocnění či na bolavé končetiny. Mladé pupeny můžeme přidávat i do jarních salátů. Dřevo je stejně měkké jako u lindy (Populus alba), a proto jej můžeme využívat stejným způsobem.

 

Ochrana: Přirozeně se vyskytující populace jsou ohroženy především narovnáváním říčních koryt a přeměnou lužních lesů na monokultury. Poměrně značným problémem se jeví také hybridizace s nepůvodními druhy topolů a rostlin cizí provenience. V současné době probíhá reintrodukce v Labských pískovcích.

 

Zajímavost: Řekové věřili, že topoly jsou spojené s podsvětím, a tak je vysazovali na hřbitovy.

 

Variety/Kultivary: P. nigra ´Italica´, P. nigra ´Platierensis´.

 

 

Populus nigra 1 Populus nigra 2 Populus nigra 3