Polyxenus lagurus - chlupule podkorní

13. 2. 2011 vytvořil

Polyxenus lagarus (Linnaeus, 1758) - chlupule podkorní

Třída: Diplopoda - mnohonožky; Řád: Polyxenida - chlupule

Status: běžný druh

 

Popis: Drobná bizardní mnohonožka o délce těla 3-4 mm. Tělo je článkované, měkké s výraznou hlavovou částí. Celé tělo je pokryto svazečky chlupů, dobře patrné jsou zejména na bocích těla. Na konci těla jsou chloupky uspořádány do světlého  štetkovitého útvaru. Při podráždění se chloupky napřimují. Zbarvení je hnědošedé až béžové.

 

Možná záměna: Nezaměnitelný druh, u nás jediný zástupce chlupulí (Polyxenida).

 

Rozšíření: Evropa, Severní Amerika, Střední Asie a Austrálie.

 

V ČR hojný druh od nížin do hor.

 

Biologie a ekologie: Chlupule podkorní obývá zejména lesní biotopy. Setkáme se s ní pod kůrou v různých typech lesů. Někdy také v hrabance a v mechu. Nalezeny byly pod kůrou i v korunách stromů. Zejména v obdobích sucha a před zimováním můžeme nalézt pod kůrou velké množství těchto zajímavých mnohonožek. Živí se řasami a organickými zbytky rostlinného původu.

 

 

Literatura:


Lang J. (1954): Mnohonožky – Diplopoda. Fauna ČSR, Svazek 2, 183 pp.