Macrogastra tumida - řasnatka nadmutá

1. 1. 2020 vytvořil Radovan Coufal

Macrogastra tumida (Rössmasler, 1835) – řasnatka nadmutá

Čeleď: Clausiliidae – závornatkovití

Status: Běžný druh

 

Popis: Tmavě hnědá, často načervenalá ulita vřetenovitého tvaru dorůstá až 17 mm na výšku. Povrch ulity pokrývají silná, nepříliš hustá žebírka s pravidelnými rozestupy. Bělavé a ohrnuté obústí s mírně ztlustlými okraji má přibližně čtvercový tvar.

 

Možná záměna: Vzrostlí jedinci mohou být zaměněni s řasnatkou břichatou (Macrogastra ventricosa), se kterou se často vyskytují syntopicky. Často mnohem tmavší ulita řasnatky břichaté je však mnohem vyšší s protáhlejším obústím.

 

Rozšíření: Řasnatka nadmutá má hlavní areál rozšíření v Karpatech. Mimo karpatský oblouk se druh vyskytuje také ve východním Polsku.

 

V České republice se plž vyskytuje především v Beskydech a v severovýchodní části Bílých Karpat. Na příhodných lokalitách žije také v Jeseníkách a v Blanském lese.

 

Biologie a ekologie: Jedná se o silně vlhkomilný lesní druh. Nejčastěji obývá listnaté lesy s vyššími úhrny srážek s dostatkem padlého dřeva a s bohatým bylinným patrem. Zvláště početné populace druh tvoří v oblastech lesních průsaků a v nivách potoků, které bývají často indikovány přítomností podbělu (Petasites spp.).

 

 

 

 

Literatura:

 

Beran L., Juřičková L. & Horsák M. (2005): Měkkýši (Mollusca). – In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds) AOPK ČR, Praha, pp. 69–74. 


Beran L., Juřičková L. & Horsák M., (2017): Mollusca (měkkýši). – In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds) AOPK ČR, Praha, pp. 69–74.

 

Horsák M., Juřičková, L. & Picka, J. (2013): Měkkýši České a Slovenské republiky. Nakladatelství Kabourek, Zlín.

 

Sulikowska-Drozd A. (2005): Habitat choice in the carpathian land snails Macrogastra tumida (Rossmässler, 1835) and Vestia turgida (Rossmässler, 1836) (Gastropoda: Clausiliidae) – Journal of Molluscan Studies, 71(2), pp. 105–112.

 

Sysoev A. & Schileyko A. (2009): Land snails and slugs of Russia and adjacent countries. Pensoft publishers, Sofia-Moscow.

 

Welter-Schultes, F. W. (2012): European non-marine molluscs: a guide for species identification. Planet Poster.