Lissotriton vulgaris - čolek obecný

2. 4. 2009 vytvořil

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - čolek obecný  

Syn.: Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758), Triton taeniatus Goldfuss, 1820, čolek tečkovaný

Čeleď: Salamandridae - mlokovití Status: SO, IUCN: LC, NT, Bern III.

 

Popis: Čolek obecný je nejčastěji se vyskytujícím druhem ocasatého obojživelníka v ČR. Dospělci dorůstají do velikosti až 11 cm, samice jsou většinou větší než samci, ale není to vždy pravidlem. Ve vodní fázi je velmi jednoduché odlišit samce od samice. Samec má v tomto období výrazný zubatý kožní lem na hřebu i ocasu. Lem je celistvý, nepřerušený, u samců hodně nápadný, u samic malý. Zbarvení samců čolka obecného ve vodní fázi je velmi nápadné. Celé tělo je zbarveno do hněda a pokryto černými skvrnami. Hlava je pokryta vodorovnými proužky také černé barvy. Na podocasním ploutevním lemu jsou dva kontrastní proužky, jeden oranžový a druhý modrý. Zbarvení samic je méně nápadné. Celé tělo je mramorovaně hnědé až pískově žluto-hnědé. Zbarvení břicha je dosti rozmanité, od svěle žluté až po temně oranžovou. U samců je tmavší zbarvení uprostřed břicha a je ohraničeno světlejším. Celé břicho je většinou tečkováno jako hřbetní strana. Kloakální val je zduřelý, větší než u samic. U samic je zbarvení břicha podobné, jen tečkování je drobnější a barvy jsou méně výrazné.

 

Možná záměna: Druh je zaměnitelný s ostatními druhy rodu Lissotriton a Mesotriton. Většinou lze zaměnit snad jen samice těchto druhů, jelikož samci ostatních druhů nemají ve vodní fázi nápadný kožní lem. Od samic čolka karpatského (Lissotriton montadoni), čolka hranatého (Lissotriton helveticus) a čolka horského (Mesotriton alpestris) rozlišíme samici čolka obecného pomocí kombinace několika znaků. 1) k záměně s č. hranatým a č. karpatským může dojít jen na místech jejich společného výskytu. Oba tyto druhy se ale vyskytují v ČR velmi vzácně a lokálně. 2) zbarvení hrdla je světle hnědé až pískové s jemným tečkováním. 3) výrazné zbarvení břicha je ohraničeno méně výrazným zbarvení, břicho s jemným tečkováním. 4) viditelný malý kožní ocasní lem.

 

Rozšíření: Evropský druh čolka vyskytujícího se od ostrovů Velké Británie až po Malou Asii.  Na severu v jižní polovině Švédska a Finska, na jihu až po Středozemní moře. Nevyskytuje se na Pyrenejském a Apeninském poloostrově.

 

V České republice, jak již bylo zmíněno v úvodu, jde o nejběžnější druh ocasatého obojživelníka. Jeho areál rozšíření zaujímá až 71 % území. Většinou se jedná o nížiny a pahorkatiny.

 

Biologie a ekologie: Obývá převážně stojaté vody, ale není to vždy pravidlem. Hlavní podmínkou úspěšného rozmnožování na dané lokalitě je dostatečné množství vodních rostlin, listů nebo jen pobřežní vegetace, která do vody zasahuje. Čolek obecný využívá rostliny pro kladení vajíček a jako úkryt před predátory. Typ stojatých vod, které využívá k rozmnožování, je celkem variabilní, od mělkých periodických tůní a kaluží tak i rybníky s malou obsádkou ryb. Výskyt se uvádí od 200 m až po 800 m n. m., ale jsou známy výskyty až do nadmořské výšky 1200 m. Paření probíhá od dubna do června. Před samotným páření probíhají tzv. svatební tance. Samec se snaží zaujmout vůči samici čelní pozici, a přitom má ohnutý ocas směrem dopředu podélně vedle těla a jeho koncem občas vibruje. Samice připevňuje vajíčka jednotlivě na vodní rostliny. Zimování probíhá u většiny jedinců na souši, a to pod kameny, pod kořeny stromů nebo tlejícím dřevu, zpravidla do dubna. Potravou čolků obecných jsou všemožní vodní bezobratlí, larvy jiných čolků. Byl popsán i kanibalizmus.

 

Ohrožení a ochrana: Velké ohrožení čolku obecnému hrozí z možných rekultivací a zavážením vhodných biotopů, či intezifikací chovu ryb. Důležité je proto chránit vhodné biotopy a podporovat stavbu nových vhodných lokalit.

 

Taxonomická poznámka: V ČR se vyskytuje poddruh čolek obecný středoevropský (Lissotriton vulgaris vulgaris). V oblasti společného výskytu s čolkem karpatským (Lissotriton montadoni), Jeseníky a Beskydy, dochází běžně ke křížení těchto druhů. U kříženců pak převažují znaky jednoho z rodičů, nebo jde o jedince intermediání. Možné křížení s čolkem hranatým (Lissotriton helveticus) v oblasti jejich společného výskytu (Kraslice) zatím nebylo dostatečně popsáno.

 

 

lissotritonvulgaris1 lissotritonvulgaris2 lissotritonvulgaris3
lissotritonvulgaris4 lissotritonvulgaris5 lissotritonvulgaris6
lissotritonvulgaris7 lissotritonvulgaris8 biotoplisssotriton