Larix decidua - modřín opadavý

18. 8. 2009 vytvořil Filip Trnka

Larix decidua L. - modřín opadavý

Syn.: Pinus larix L., Abies larix (L.) Poiret, Larix larix (L.) Karsten, Larix europaea DC., Larix polonica Racib., Larix carpatica (Domin) Domin

Čeleď: Pinaceae - borovicovité

Status: běžný druh (respektive C4)

 

Popis: Modříny jsou asi 35 m vysoké jehličnaté stromy, které se od ostatních jehličnanů liší tím, že jim opadávají jehlice na zimu, stejně jako listí u listnatých dřevin. Jehlice vyrůstají z brachyblastů ve svazečcích, jsou ploché, čárkovité a mají dva pryskyřičné kanálky. Na jaře jsou jehlice světle zeleně zbarvené, na podzim se jejich barva mění na žlutou až rezavou. Samičí květy (šištice) mají na bázi prstenec z jehlic. Rostou vzpřímeně a jsou podstatně větší než červené šištice samčí. Ty jsou na konci vedlejších větviček. Po oplození se objevují oválné šišky. Semena jsou zralá na podzim nebo na jaře dalšího roku. Borka je šedá a rozpraskaná.

 

Možná záměna: Od poměrně často vysazovaného modřínu japonského (Larix kaempferi) lze modřín opadavý rozeznat podle lysých, žlutých větviček a oválných šišek.

 

Rozšíření: Původní Evropské populace se vyskytují v okolí svých glaciálních refugií (především Alpy a Karpaty). V průběhů posledních několika století je vysazován po celé Evropě, od nížin přes pahorkatiny až po nadmořské výšky od 1000 do 2500 m n. m.

 

V ČR se modřín přirozeně vyskytuje pravděpodobně pouze v podhůří Hrubého Jeseníku. Jinde, především ve vyšších polohách a také v parcích, je však hojně vysazován.

 

Ekologie: Modřín opadavý je světlomilnější dřevina, rostoucí na hlubších, kyselejších půdách. V současné době ho u nás nenalezneme v přirozených lesních společenstvech (která pravděpodobně tvořil především s borovicí lesní), ale pouze v umělých monokulturách.

 

Fanerofyt.

 

Význam: Poměrně rychle rostoucí, významná lesnická dřevina. Často je vysazován v obcích a v městských parcích. Modříny mají velmi kvalitní dřevo a proto se používá v nábytkářství. Získává se z něj tzv. benátský terpentýn.

 

Taxonomická poznámka: Z Orlických hor byl v první polovině 20. století popsán druh modřín sudetský (Larix sudetica Domin). Vzhledem k tomu, že se v těchto horách modřín přirozeně nevyskytoval, byl modřín sudetský pravděpodobně popsán na základě  jedinců modřínu opadavého pocházejících z Alp.

 

 Larix decidua 1 Larix decidua 2 Larix decidua 3


Literatura:

 

Skalická A. & Skalický V. (1988): Larix Mill. – modřín. – In: Hejný S., Slavík B., Chrtek J., Tomšovic P. & Kovanda M. (eds), Květena České socialistické republiky 1, p. 308–312, Academia, Praha.