Ischyropsalis hellwigi - klepítník členěný

11. 11. 2009 vytvořil

Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) - klepítník členěný  

Syn.: Phalangium hellwigi Řád: Opiliones - sekáči  

Status: NT

 

Popis: Bizardní sekáč, o délce těla 5 - 8 mm. Tělo je vejčité, černě zbarvené. Hlavohrudní štítek je silně chitinizovaný a opatřen drobnými hrbolky. Oční hrbolek, je poměrně malý a oči jsou od sebe oddáleny. Klepítka jsou u obou pohlaví velmi mohutná, s různě velkými hrbolky. Samci mají hrbolky na klepítkách malé a první článek je pokrytý štětinkami. Samice mají na prvním článku klepítka ostré trny. Nohy jsou tenké a poměrně dlouhé, zbarvené stejně jako tělo.

 

Možná záměna: Záměna je možná s naším druhým druhem klepítníkem štítkovém (Ischyropsalis manicata), tento karpatský druh, byl u nás nalezen jen v Bílých Karpatech a Beskydech. Klepítka mají na vnější straně 1.článku 4 trny, u samců v jedné řadě, u samic nepravidelně.

 

Rozšíření: Evropa - střední a část východní Evropy.

 

V ČR vzácný druh, rozšířený zejména ve vyšších polohách. Lze jej zastihnout ve všech našich větších pohořích, nikdy však hojně.

 

Biologie a ekologie: Klepítník členěný obývá vlhké horské a podhorské lesy, údolí potoků, suťoviště. Také vystupuje nad hranici lesa na subalpínské louky. V nížinnách se vyskytuje vzácně, a to pouze v inverzních údolích. Ukrývá se pod kameny, padlými kmeny a v pařezech. Tento velice zajímavý sekáč se specializuje na lov drobných plžů, které za pomoci svých mohutných klepítek vytáhne z ulity a svou kořist si doslova rozstříhá a konzumuje. V ohrožení se pohybuje zvláštním houpavým pohybem.

Popis: Bizardní sekáč, o délce těla 5 - 8 mm. Tělo je vejčité, černě zbarveno. Hlavohrudní štítek je silně chitinizovaný a opatřen drobnými hrbolky. Oční hrbolek, je poměrně malý a oči jsou od sebe oddáleny.Klepítka jsou u obou pohlaví velmi mohutná, s různě velkými hrbolky. Samci mají hrbolky na klepítkách malé a první článek je pokryt štětinkami.Samice mají na prvním článku klepítka ostré trny. Nohy jsou tenké a poměrně dlouhé, zbarvené jako tělo.
Možná záměna: Záměna je možná s naším druhým druhem klepítníkem (Ischyropsalis manicata), tento karpatský druh, byl u nás nalezen jen v Bílých Karpatech. Klepítka mají na vnější straně 1.článku klepítka jsou 4 trny, u samců v jedné řadě, u samic nepravidelně.
Rozšíření: Evropa - střední a část východní Evropy.
V ČR vzácný druh, rozšířený zejména ve vyšších polohách. Lze ho zastihnout ve všech našich větších pohoří, nikdy však hojně.
Biologie a ekologie: Klepítník členěný obývá vlhké horské a podhorské lesy, údolí potoků, suťoviště a také vystupuje nad hranici lesa na subalpínské louky. V nížinnách se vyskytuje vzácně v inverzních údolích. Najdeme ho pod kameny, padlými kmeny a v pařezech, kde se přes den ukrývá. Tento velice zajímavý sekáč se specializuje na lov drobných plžů, které za pomoci svých mohutných klepítek vytáhne z ulity a svou kořist si doslova rozstříhá a konzumuje. V ohrožení se pohybuje zvláštním houpavým pohybem. Autor: Ondřej Machač
ischyropsalis_hellwigi1 ischyropsalis_hellwigi2 ischyropsalis_hellwigi3