Dianthus sylvaticus - hvozdík lesní

1. 8. 2010 vytvořil Martin Hanzl

Dianthus sylvaticus Hoppe - hvozdík lesní  

Syn.: Dianthus seguieri subsp. glaber Čelak., D. seguieri subsp. sylvaticus (Hoppe) Hegi  

Čeleď: Caryophyllaceae - hvozdíkovité  

Status: C2, §3

 

Popis: Hvozdík lesní je vytrvalá trsnatá bylina se silným kořenem a oddenkem. Lysá a poněkud hranatá lodyha dorůstá 20-60 cm výšky a je až nahoru olistěná. Listy jsou čárkovitě kopinaté, 2-5 mm široké, drsné při okraji a zakončené tupou špičkou. Květenstvím je zdánlivá lata tvořená nápadně velkými nevonnými květy. Vejčité podkališní listence dosahují třetiny délky kalicha. Trubkovitý kalich dorůstá 14-20 mm délky, je lysý, zelený, někdy s fialovým náběhem. Čepel korunních lístků je klínovitá, na okraji hrubě zubatá, 12-15 mm dlouhá, červenofialová, svrchu chlupatá ve spodní části. Plodem jsou tobolky.

 

Možná záměna: Od ostatních hvozdíků se hvozdík lesní liší velkými květy, statnější lodyhou a listy stejně dlouhými či dokonce přesahujícími příslušné lodyžní články. Již na první pohled působí velmi nápadně a připomíná tak spíše pěstované druhy.

 

Rozšíření: Celkový areál druhu pokrývá Německo a Čechy. Jedná se tak o endemita střední Evropy.

 

Druh se v ČR vyskytuje převážně v západní polovině Čech, s těžištěm výskytu ve středních polohách. Východní hranici lze vymezit linií Děčín - Malá Skála - Praha - Třeboň - České Budějovice.

 

Ekologie: Hvozdík lesní osidluje světlé lesy a křoviny, lesní okraje a světliny (např. při lesních cestách). Zpravidla neroste na vápnitých substrátech. Kvete od července do září. Nepříznivá období přežívá prostřednictvím obnovovacích pupenů umístěných při půdním povrchu a alespoň částečně krytých stařinou z vegetační sezóny (hemikryptofyt).

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zranitelný především kvůli svému omezenému areálu výskytu. Spíše než destrukcí biotopu (vyhovují mu i novodobé smrkové či borové výsadby v lesích) může být jako ostatní atraktivní rostliny ohrožen trháním a vyrýpáváním. Druh patří mezi silně ohrožené taxony naší flóry a je chráněn zákonem. Některé z lokalit jeho výskytu jsou územně chráněny (např. v CHKO Český les, CHKO Slavkovský les).

 

   

 

Literatura:

 

Kovanda M. (1990): Dianthus L. – hvozdík. – In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, p. 200–213, Academia, Praha.