Carex elongata - ostřice prodloužená

4. 11. 2009 vytvořil Martin Hanzl

Carex elongata L.  ostřice prodloužená

Čeleď: Cyperaceae  šáchorovité

Status: běžný druh

 

Popis: Ostřice prodloužená je vytrvalá trsnatá bylina, která tvoří na podmáčených místech nápadné vyvýšené bulty. Její světle zelené listy dorůstají 2080 cm délky, jsou obvykle 25 mm široké, lysé (ovšem slabě draslavé) a zakončené ztenčenou špičkou. Pochvy jsou slámově či šedavě zbarvené.Zpravidla ohnuté lodyhy jsou zakončeny 37 cm dlouhým klasovitým květenstvím. Ostřice prodloužená patří mezi tzv. stejnoklasé ostřice a nevytváří tak tvarově odlišené samčí a samičí klásky, nýbrž všechny klásky jsou smíšené a velmi si podobné. Klásky jsou v obrysu oválné až podlouhlé a v dolní části květenství se často překrývají. Mošničky jsou kopinatého tvaru, lysé, s podélnými rýhami a za zralosti hnědé.

 

Možná záměna: Ostřice obecně patří k obtížným taxonomickým skupinám. Při jejich určování je třeba věnovat pozornost obzvláště strategii růstu (výběžkaté × trsnaté rostliny), pochvám (zbarvení a charakter spodní části starých listů), květenství (počty klásků a jejich pohlavnost, řídkokvěté × hustokvěté), mošničkám (tvar, přítomnost zobánku, lysé × chlupaté) a plevám (tvar a zbarvení).

 

Rozšíření: Těžiště celkového rozšíření druhu se nalézá ve střední, severní a východní Evropě, západní a střední Asii. Ostrůvkovitě se druh vyskytuje také v západní Evropě.

 

Druh se vyskytuje na vhodných stanovištích roztroušeně od nížin do podhůří. V některých částech ČR úplně chybí.

 

Ekologie: Ostřice prodloužená obývá mokřadní olšiny, břehy rybníků a podmáčené (rašelinné) louky. Je indikátorem slatinných olšin.

 

Hemikryptofyt. Kvete od května do června.

 

 Carex_elongata_1 Carex_elongata_2 Carex_elongata_3 Carex_elongata_4 Carex_elongata_5 Carex_elongata_6 Carex_elongata_7 Carex_elongata_8

 

Literatura:


Řepka R. & Grulich V. (2014): Ostřice České republiky. –  Lesnická práce, Praha.