Balea perversa - hrotice obrácená

13. 8. 2019 vytvořil Radovan Coufal

Balea perversa (Linnaeus, 1758) – hrotice obrácená
Čeleď: Clausiliidae – závornatkovití
Status: běžný druh


Popis: Lesklá, světle až tmavě hnědá úzká ulita kuželovitého tvaru dorůstá velikosti okolo 10 mm. Schránka se vyznačuje poměrně vypouklými závity se zřetelnými hladkými žebírky. Poslední závit ulity je vždy nejširší, na rozdíl od většiny zástupců čeledi Clausiliidae. Obústí je kosočtvercovitého tvaru bez zubů nebo pouze s parietálním (patrovým) zubem.


Možná záměna: Na první pohled je velmi pravděpodobná záměna je s juvenilními (mladými) jedinci ostatních zástupců čeledi Clausiliidae. Při detailnějším pohledu však zjistíme, že hrotice má ztlustlé obústí, mladí jedinci ostatních závornatkovitých však nikoli.


Rozšíření: Centrum rozšíření má druh především v západní Evropě a na východ pomalu vyznívá. Směrem na východ od západní poloviny Ukrajiny nebyl výskyt spolehlivě doložen.


V České republice se druh vyskytuje nejčastěji na hradních zříceninách, suťových drolinách Českého středohoří a v Podyjí a ve vápencových oblastech Pálavy a Jižní Moravy.


Biologie a ekologie: Hrotice obývá především hradní zříceniny a exponované droliny vyznačující se sušším mikroklimatem a dostatkem vápníku. V prvním případě je vápník vymýván z malty použité ke stavbě hradu a v druhém je dodáván z listového opadu především lip, které droliny často obklopují. Druh také vytváří početné populace na vápencových bradlech. Během sucha běžně aestivují na stěnách skal ve vertikální poloze, jak to mají epilitické druhy závornatek v oblibě.


Zajímavosti: Čeleď závornatkovití dostala své jméno podle tzv. závorky (latinsky clausilium). Jedná se o pružnou lamelu, která se nachází v posledním závitu šnečí ulity. Závorka funguje jako účinná obrana proti predátorům a také snižuje ztrátu vody odparem před obústí. Když plž souká své tělo ze schránky ven, clausilium se ohne směrem k cívce a při zatažení plže zpět do ulity se za ním závorka zase zaklapne. V této situaci se nabízí analogie zabouchnutí dveří šnečího domečku. Hrotice obrácená je však unikátní tím, že jako jediná ze dvou druhů závornatek (druhou je B. sarsii, jež se u nás nevyskytuje) o clausilium během evoluce přišla, její domeček tedy dveře postrádá.

 

 

Literatura:

 

Horsák, M., Juřičková, L. & Picka, J. (2013): Měkkýši České a Slovenské republiky. Nakladatelství Kabourek, Zlín.


Kerney M. P., Cameron R. A. D. & Jungbluth J. H. (1983): Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas. Paul Parey, Hamburg and Berlin.


Sysoev A. & Schileyko A. (2009): Land snails and slugs of Russia and adjacent countries. Pensoft publishers, Sofia-Moscow.


Welter-Schultes, F. W. (2012): European non-marine molluscs: a guide for species identification. Planet Poster.