Allium paradoxum - česnek podivný

28. 10. 2008 vytvořil

Allium paradoxum (Bieb.) G. Don  česnek podivný

Čeleď: Amaryllidaceae – amarylkovité

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Česnek podivný je vytrvalá rostlina přežívající nepříznivá období díky podzemní cibuli. Z ní vyrůstá trojhranná lysá lodyha. Listy jsou  přízemní, do 3 cm široké, kopinaté a nápadně kýlnaté až trojhranné. Mají světle zelenou barvu a nápadně se lesknou. Vyrůstají z cibule v počtu 12. Lodyha je zakončena květenstvím, které je v mládí kryto bělavým toulcem, jehož zbytky později květenství podepírají. Květenství zpravidla tvoří jediný bílý květ, na jehož bázi vyrůstá 115 bělavých až průsvitných pacibulek.

 

Rozšíření: Druh je původní na Kavkaze a Zakavkazsku.

 

V ČR bývá pěstován a často zplaňuje v parcích a intravilánech měst (např. Praha - Šárka, Petřín, Letenské sady a Křivoklátsko).

 

Ekologie: Druh zplaňující často v parcích a na narušovaných místech. Na stanovišti se prostřednictvím vegetativních pacibulek často šíří. Kvete od dubna do května.

 

 

Literatura:

 
Krahulec F. & Duchoslav M. (2010): Allium L. – In.: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 647–677.