Zygiella montana - křižák lesní

3. 4. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Parazygiella montana (C. L. Koch, 1834) – křižák lesní

Čeleď: Araneidae – křižákovití

Status: vzácný druh

 

Popis: Délka těla u samic 6–7 mm, u samců 4–5 mm (hlavohruď 3–3,5 mm). Hlavohruď je světle hnědá s tmavým pruhem táhnoucím se středem hlavohrudi. Zadeček je oválný, mírně zploštělý. Zbarvení zadečku je šedavé až hnědé s tmavou laločnatou skvrnou. Uvnitř této skvrny je světlá podélná skvrnka, která je přerušovaná  a směrem k snovacím bradavkám se ztrácí. Nohy jsou hnědožluté, tmavě kroužkované.

 

Možná záměna: Podobný druh je křižák Strömův (Leviellus stroemi), který obývá lesy středních poloh a jeho zbarvení není tak kontrastní. Mladé jedince lze zaměnit také s křižáky rodu Zygiella, do kterého tento druh donedávna patřil. Spolehlivé určení je podle typických kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh - Evropa, Severní Asie (Sibiř).

 

V ČR vzácný druh, pouze v horských oblastech (např. Šumava, Jeseníky ad.).

 

Biologie a ekologie: Křižák lesní obývá horské smíšené a jehličnaté lesy, najdeme ho i na okrajích rašelinišť a vrchovišť na usychajících stromech. Často také nad hranicí lesa, u nás byla zaznamenána i ve výšce 1300 m n. m. Vyhledává zejména staré a usychající stromy s porosty lišejníků. Na kmenech a mezi spodními větvemi si staví poměrně velké kolovité sítě s typickou prázdnou výsečí, ze které vede signální vlákno do úkrytu, nejčastěji pod kůru. Páření probíhá začátkem léta, poté samice vytváří bělavý kokon, který bývá ukrytý pod kůrou apod. S dospělci se setkáme od června do října.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.